Thứ bảy Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024, 05:02:35

Tỉnh Phú Thọ triển lãm, trưng bày hình ảnh, tư liệu kỷ niệm “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

Ngày đăng: 05/03/2023

QK2- Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 – 2023), Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức khai mạc Triển lãm trưng bày hình ảnh, tư liệu nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay.

Với 50 tư liệu hình ảnh và trên 1.200 tư liệu, sách, báo, tạp chí, hiện vật quý, Triển lãm trưng bày hình ảnh, tư liệu kỷ niệm “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam" mở cửa phục vụ công chúng tất cả các ngày trong tuần đến hết tháng 3 năm 2023 tại Thư viện tỉnh Phú Thọ.

Với chủ đề: “Đề cương về Văn hóa Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử”, không gian trưng bày được bố cục thành hai khu vực. Khu trưng hình ảnh bao gồm 50 bức ảnh tư liệu quý, trong đó có hình ảnh bản chụp toàn văn Đề cương về văn hoá Việt Nam in trên Tạp chí Tiên phong số 1 (xuất bản tháng 11 năm 1945); Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất năm 1946; hình ảnh về các kỳ Đại hội Đảng; về những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được sắt xếp theo trình tự thời gian kể từ khi Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 ra đời cho đến nay

Khu trưng bày tư liệu bao gồm trên 1.200 tư liệu, sách, báo, tạp chí, hiện vật thể hiện quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ; Đề cương văn hóa Việt Nam – Giá trị lý luận và thực tiễn; những thành tựu, kết quả nổi bật về xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam, đặc biệt là những dấu ấn văn hóa Đất Tổ trong chặng đường 80 năm qua cùng với nhiều tư liệu, hiện vật quý liên quan…

Triển lãm trưng bày hình ảnh, tư liệu kỷ niệm “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam" mở cửa phục vụ công chúng tất cả các ngày trong tuần đến hết tháng 3  năm 2023 tại Thư viện tỉnh Phú Thọ (Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.