Thứ sáu Ngày 24 Tháng 05 Năm 2024, 08:35:34

Tăng cường phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân

Ngày đăng: 02/12/2022

QK2 – Đoàn công tác Ban chỉ đạo Đề án 1371 Quân khu vừa kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 1371 đối với Bộ CHQS tỉnh Lai Châu. Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng ban chỉ đạo Quân khu làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có các cơ quan chức năng Quân khu.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã có nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt triển khai đồng bộ, toàn diện các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu về thực hiện Đề án. Tổ chức thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc ở các cấp bảo đảm cơ cấu, thành phần; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Ban CHQS các huyện, thành phố đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tình hình thực tế; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực, xây dựng nếp sống văn hóa ở đồng bào dân tộc với nội dung phong phú, hình thức đa dạng như xây dựng các video clip, phát tờ rơi, các hoạt động công tác dân vận, chính sách, công tác tôn giáo. Trong đó tập trung tuyên Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và gia đình; phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tổ chức thi tìm hiểu về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đoàn viên thanh niên nói không với thuốc lá bằng hình thức sân khấu hóa thu hút hàng nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân về tác hại của thuốc lá. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh nội bộ ở các cơ quan, đơn vị và truyền thanh công cộng đến các cụm bản. Có nhiều giải pháp lồng ghép nội dung phổ biến giáo dục pháp luật thông qua tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2023, nhằm thống nhất nhận thức, quan điểm, xác định rõ trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ làm công tác quân sự ở cơ sở.

Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện đề án ở Bộ CHQS tỉnh Lai Châu thời gian qua; thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện; gợi mở định hướng những chủ trương, giải pháp để Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh nghiên cứu vận dụng linh hoạt trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện đề án 1371 trong thời gian tới.

VĂN THI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.