Thứ bảy Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024, 04:55:17

Sử dụng căn cước công dân gắn chíp để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự

Ngày đăng: 13/09/2022

QK2 – Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú để thống nhất, đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), giao dịch dân sự (GDDS) bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị ngày 31/12/2022.

Sử dụng Căn cước công dân gắn chíp thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch dân sự khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ ngày 31/12/2022.

Theo đó, các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, GDDS gồm: Sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú khi gặp các vướng mắc trong trường hợp bị thu hồi sổ hoặc không được cấp mới. Khi công dân xuất trình thẻ CCCD theo yêu cầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác.

Công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc QRCode (theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) tích hợp với máy tính hoặc thiết bị di động để đọc thông tin công dân từ mã QRCode trên thẻ CCCD. Công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chip trên thẻ CCCD phục vụ giải quyết TTHC, GDDS… Hiện nay, Công an cấp huyện trong cả nước đã được trang bị và quản lý, khai thác, sử dụng.

Ngoài ra, công dân có thể tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện TTHC, GDDS qua Cổng thông tin điện tử dịch vụ công quốc gia; sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các TTHC, GDDS (theo Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh); Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (ban hành kèm theo Thông tư  số 56/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an  quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú).

Khi cần xác nhận thông tin về cư trú để thay cho Sổ hộ khẩu, công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết (Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú). Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân. Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp và có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 (quy định về xác nhận nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú) Luật Cư trú số 68/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.