Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024, 02:05:03

Quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội

Ngày đăng: 15/11/2022

QK2 – Thông tư số 63/2022/TT-BQP ngày 30/9/2022 của Bộ Quốc phòng quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn (ĐT, BD, TH) trong nhà trường Quân đội (TT63/2022) áp dụng đối với học viện, trường sĩ quan, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, cơ sở giáo dục khác và các cơ quan, đơn vị trong Quân đội được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, ĐT, BD, TH trong Quân đội.

Đối tượng ĐT, BD, TH theo chức vụ cán bộ, đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật sơ cấp trong nhà trường Quân đội có thời gian ĐT, BD, TH từ 03 tháng trở lên.

TT63/2022 không áp dụng đối với các đối tượng có thời gian ĐT, BD, TH dưới 3 tháng và đối tượng đào tạo gắn với trình độ được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định pháp luật.

Về phân cấp quản lý chứng chỉ, Bộ Quốc phòng thống nhất quản lý mẫu chứng chỉ, tem chống giả, việc cấp phôi, thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cơ quan quản lý nhà trường Quân đội có trách nhiệm quản lý việc sử dụng phôi chứng chỉ, cấp, sửa đổi, thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ đối với nhà trường Quân đội thuộc quyền quản lý. Nhà trường Quân đội có trách nhiệm trực tiếp quản lý phôi chứng chỉ; cấp, sửa đổi, thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ theo quy định pháp luật có liên quan.

TT63/2022  còn quy định cụ thể về mẫu chứng chỉ; nguyên tắc quản lý, cấp và sử dụng chứng chỉ; cấp lại, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ; sao chứng chỉ từ sổ gốc; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý và sử dụng chứng chỉ  ĐT, BD, TH trong nhà trường Quân đội.

TT63/2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2022 và thay thế các Thông tư số 28/2012/TT-BQP ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu chứng nhận tốt nghiệp cho học viên quốc tế; Thông tư số 29/2012/TT-BQP ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu bằng tốt nghiệp và Thông tư số 31/2012/TT-BQP ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu chứng nhận tốt nghiệp .

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.