Chủ nhật Ngày 21 Tháng 07 Năm 2024, 05:13:19

Quy định mới về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Ngày đăng: 08/11/2023

QK2 – Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 82/2023/TT-BQP ngày 03/11/2023 (TT82/2023) quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng (TCHT) đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu (CTCY) hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ (PV,XN), thôi việc. TT82/2023 có hiệu lực thi hành từ 19/12/2023. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/7/2023.

Trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng quy định tại Thông tư 82/2023/TT-BQP ngày 03/11/2023 của Bộ Quốc phòng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 12,5% từ ngày 01/7/2023. (Ảnh minh họa)

Đối tượng áp dụng theo TT82/2023 gồm: Quân nhân đã PV,XN đang hưởng chế độ TCHT theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ142/2008) về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã PV,XN về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung QĐ142/2008. Quân nhân, người làm CTCY hưởng lương như đối với quân nhân đã PV,XN, thôi việc đang hưởng chế độ TCHT theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ62/2011) về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã PV,XN, thôi việc.

Theo đó, các đối tượng trên được điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức TCHT của tháng 6 năm 2023. Trong đó, từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức TCHT bằng 2.285.000 đồng; từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.388.000 đồng; từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.494.000 đồng; từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.598.000 đồng và từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng.

Kinh phí thực hiện điều chỉnh TCHT đối với các đối tượng quy định tại TT82/2023 do ngân sách Nhà nước bảo đảm. Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để ủy quyền cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước chi trả cho đối tượng theo quy định.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.