Thứ bảy Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024, 03:13:23

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ

Ngày đăng: 21/09/2022

QK2 – Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BQP ngày 30/8/2022 (TT59/2022) ban hành Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ (BMVN), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2022.

Quy chuẩn kỹ thuật ban hành theo TT59/2022 áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá BMVN trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời quy định cụ thể các yêu cầu kỹ thuật, quản lý và an toàn đối với hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá BMVN có liên quan đến chiến tranh tại Việt Nam.

Bộ đội Công binh Quân khu rà phá bom mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả chiến tranh trên tuyến biên giới Hà Giang

Theo TT59/2022, mọi hạng mục công việc trong hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá BMVN đều phải triệt để tuân thủ các quy định, quy tắc an toàn được quy định bởi cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở phương án kỹ thuật thi công và kế hoạch thi công đã được duyệt; các bước triển khai phải được tổ chức chặt chẽ, chỉ huy thống nhất theo đúng trình tự, đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thi công, nghiêm cấm tự động thay đổi quy trình kỹ thuật. Khi cần phải thay đổi một số bước trong quy trình đã được duyệt thì phải được sự đồng ý của cấp phó có thẩm quyền bằng văn bản.

Quy định về an toàn gồm có: an toàn cho người; an toàn trang thiết bị; an toàn trong rà phá BMVN; an toàn và bảo vệ môi trường….

Khi thu gom BMVN dò tìm được vào nơi cất giữ chờ hủy phải tổ chức phân loại và xếp riêng từng chủng loại vào các khu vực khác nhau. Đối với các loại BMVN có chứa chất cháy, chất hóa học phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật bảo quản phù hợp với từng loại.

Khi vận chuyển các loại BMVN phải tuân thủ các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và áp dụng các biện pháp phòng ngừa gây nổ, kích nổ đối với từng loại. BMVN phải được xếp vào các hòm gỗ có lớp cát lót ở bên dưới và xung quanh, lớp cát lót dày tối thiểu 0,2 m. Trường hợp vận chuyển các loại vật nổ có kích thước và trọng lượng tương đương hoặc lớn hơn bom MK81 trở lên có thể không cần dùng hòm gỗ nhưng phải sử dụng cát lót thùng xe, bao cát chèn xung quanh và chằng buộc cố định. Phương tiện được sử dụng để vận chuyển BMVN phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, nếu là xe cơ giới phải còn trong thời hạn kiểm định, đáy thùng xe bằng gỗ (hoặc lát gỗ) và xe được kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi thực hiện việc bốc xếp, vận chuyển.

Vị trí cất giữ, bảo quản các loại BMVN phải được bố trí ở nơi xa dân, xa vị trí đóng quân, xa các kho tàng và các công trình khác; phải đảm bảo khoảng cách an toàn đối với sóng xung kích và mảnh văng đến các công trình, khu dân cư xung quanh trong trường hợp vì một nguyên nhân nào đó các loại BMVN bị kích nổ (tính trên tổng đương lượng nổ của số BMVN hiện được cất giữ). Nơi cất giữ, bảo quản BMVN phải được tổ chức canh gác chặt chẽ và bảo vệ thường xuyên.

Khi tiêu hủy BMVN  phải tổ chức thực hiện đúng theo quy trình công nghệ và phương án tiêu hủy được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước khi tiến hành tiêu hủy BMVN phải phổ biến kế hoạch, huấn luyện bổ sung; thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan quân sự cấp huyện. Sau khi thực hiện xong việc tiêu hủy BMVN phải tổng hợp kết quả báo cáo các cơ quan chức năng có liên quan.

Ngoài ra, TT59/2022 còn quy định cụ thể, chi tiết nhiều nội dung, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan về rà phá BMVN. TT59/2022 của Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2022.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.