Chủ nhật Ngày 21 Tháng 07 Năm 2024, 04:37:07

Quốc hội quyết định chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp thứ sáu

Ngày đăng: 22/11/2023

Quốc hội điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ Kỳ họp thứ sáu sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo luật.

Với 453/459 đại biểu tán thành, sáng 22-11, Quốc hội đã thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ sáu, theo đó điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ Kỳ họp thứ sáu sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội.

Trình bày tờ trình về vấn đề này, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo chương trình Kỳ họp thứ sáu, tại phiên họp sáng 29-11 tới đây, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Các đại biểu tham gia biểu quyết điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại phiên họp ngày 3-11 và ý kiến của các cơ quan, ngày 16-11, tại phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ sáu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến thống nhất về nhiều nội dung tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Tuy nhiên, dự thảo luật vẫn còn một số nội dung, chính sách lớn cần tiếp tục nghiên cứu để thiết kế phương án chính sách tối ưu; việc rà soát, hoàn thiện toàn diện cần thêm thời gian để bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp và thống nhất của dự thảo luật với hệ thống pháp luật.

Do đây là dự án luật có tính chất đặc biệt quan trọng, tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế – xã hội và đời sống của người dân, nên sau khi thống nhất với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội cho phép điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ kỳ họp này sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.