Thứ bảy Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019, 09:31:46

Một số điểm chú ý tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2018

Ngày đăng: 09/05/2018

QK2 – Cục Chính trị Quân khu 2 đã có chỉ đạo về tiếp tục thực hiện chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2018 theo kết luận của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đoàn tại Hội nghị tổng kết giai đoạn 2012-2015 thực hiện Chương trình này

Phụ huynh và các cháu thiếu niên, học sinh khi tham gia Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” hè năm 2018 phải có bản đăng ký và cam kết theo mẫu, đúng quy định của Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các quy định của Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em; thống nhất về mẫu trang phục, không sử dụng trang phục dã ngoại rằn ri K07. Các cháu tham gia chương trình không mang theo các thiết bị có tính năng quay phim, chụp ảnh và các thiết bị nghe, nhìn vào doanh trại quân đội. Không thực hành trên các trang, thiết bị, vũ khí quân sự; cấm quay phim, chụp ảnh liên quan đến tổ chức biên chế, vũ khí trang thiết bị và đưa các thông tin hoạt động quân sự, hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức xây dựng kế hoạch thông qua cấp có thẩm quyền, làm tốt công tác chuẩn bị. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi cần quan tâm bảo đảm sức khỏe, ăn nghỉ và hoạt động của các cháu. Thực hiện đúng quy định về công tác tuyển sinh, thu chi tài chính. chống mọi biểu hiện tiêu cực thương mại hóa làm ảnh hưởng đến chất lượng của chương trình, truyền thống của đơn vị và phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

VIỆT LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *