Thứ bảy Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024, 06:03:24

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và biện pháp xử lý vi phạm liên quan

Ngày đăng: 24/10/2023

QK2 – Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 quy định về khám sức khỏe (KSK) cho công dân nhập ngũ (CDNN) và thực hiện nghĩa vụ tham gia (NVTG) Công an nhân dân nêu rõ: Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng KSK thực hiện NVQS theo đề nghị của phòng y tế cùng cấp (mỗi huyện có thể thành lập từ một đến hai hội đồng tùy theo địa bàn và số công dân cần khám) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi KSK cho công dân trong diện gọi nhập ngũ; Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi KSK cho công dân trong diện gọi thực hiện NVTG Công an nhân dân. Lệnh gọi KSK phải được giao cho công dân trước thời điểm KSK ít nhát là 15 ngày.

Sơ khám tuyển quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ.

Hội đồng KSK cấp huyện tổ chức KSK cho công dân trong diện GNN và gọi thực hiện NVTG Công an nhân dân; trường hợp cần thiết, quyết định việc xét nghiệm cận lâm sàng, bao gồm xét nghiệm phát hiện ma túy, HIV; bảo đảm chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả KSK thực hiện NVQS.

Nội dung KSK thực hiện NVQS được quy định cụ thể Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc KSK thực hiện NVQS.

Thời gian KSK thực hiện NVQS hằng năm được triển khai từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12. Kết quả phân loại sức khỏe phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định KSK thực hiện NVQS thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Về xử phạt VPHC vi phạm quy định KSK thực hiện NVQS tại khoản 8, Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vừng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu) nêu rõ:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm KSK ghi trong lệnh gọi KSK thực hiện NVQS mà không có lý do chính đáng. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi KSK thực hiện NVQS mà không có lý do chính đáng. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Người được KSK có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh NVQS; đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được người được KSK nhằm trốn tránh NVQS. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi KSK thực hiện NVQS

Ngoài việc xử phạt bằng tiền, các tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thực hiện việc KSK theo quy định.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.