Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024, 01:45:23

Hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật và kỷ luật

Ngày đăng: 21/11/2018

QK2 – Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các đơn vị Quân đội là một nội dung hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Nhận thức được điều này, Viện kiểm sát quân sự khu vực 23 đã tích cực tăng cường công tác phối hợp tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các đơn vị trên địa bàn phụ trách.

Viện KSQS Khu vực 23 tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Trường Quân sự tỉnh Điện Biên.

Viện kiểm sát quân sự khu vực 23 là đơn vị có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong Quân đội trên địa bàn 3 tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Quân khu, gồm: Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Đây là vùng có nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, đa phần hạ sĩ quan, chiến sĩ là con em vùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn, có mặt bằng dân trí không đồng đều, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của các đơn vị.

Vì vậy, năm 2018, Viện kiểm sát quân sự khu vực 23 đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xác định đây là một trong những mặt công tác quan trọng của cơ quan, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện, mở rộng phạm vi tiến hành đến Ban CHQS các huyện và các đơn vị chủ lực. Tính đến hết tháng 9 năm 2018, Viện kiểm sát quân sự khu vực 23 đã phối hợp với Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị trên địa bàn tổ chức được 16 buổi tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 12.818 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia.

Nội dung tuyên tuyền tuyền chủ yếu tập trung vào các quy định của Bộ Quốc phòng, như: Thông tư 192 của BQP về việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn, thẩm quyền xử lý kỷ luật trong BQP; Chỉ thị 91 của BQP về tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong QĐND Việt Nam; Chỉ thị 118 của Quân ủy Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội trong tình hình hiện nay và các quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Luật Trợ giúp pháp lý, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, kỷ luật Quân đội trên địa bàn Quân khu… Thông qua các buổi tuyên tuyền đã giúp cán bộ, chiến sĩ nắm được các quy định của pháp luật, quy định của Bộ Quốc phòng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong chấp pháp luật, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị và điều chỉnh hành vi trong các mối quan hệ đồng chí, đồng đội cũng như các mối quan hệ xã hội khác.

Phương pháp tuyên truyền được đơn vị tiến hành đa dạng, phát huy hiệu quả các trang thiết bị được trang cấp, sử dụng máy trình chiếu tạo hình ảnh sinh động, kết hợp giới thiệu các nội dung trong bài giảng với phân tích, lấy ví dụ các vụ án, vụ việc thực tế điển hình để phân tích hành vi của người phạm tội, làm cho đối tượng được tuyên truyền nắm chắc các quy định của pháp luật về những hành vi được thực hiện, hành vi bị nghiêm cấm…

Với những nội dung thiết thực, linh hoạt trong cách làm, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật do Viện kiểm sát quân sự khu vực 23 thực hiện góp phần phòng ngừa có hiệu quả tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, kỷ luật Quân đội trong các đơn vị trên địa bàn. So với cùng kỳ năm 2017 và những năm gần đây, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm đáng kể, chỉ xảy ra một số vụ vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng, không có thiệt hại về người, giá trị tài sản thiệt hại không lớn.

NGUYỄN TRỌNG VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.