Chủ nhật Ngày 31 Tháng 05 Năm 2020, 11:47:20

Cục Chính trị kiểm tra kết quả hoạt động CTĐ, CTCT các đơn vị

Ngày đăng: 19/09/2019

QK2 – Ngày 18-9, Đoàn công tác Cục Chính trị do Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trường đoàn, nắm tình hình an ninh chính trị; kiểm tra kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị, 9 tháng năm 2019, Ban CHQS huyện Mường Chà và Ban CHQS huyện Mường Ảng (Điện Biên).

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó CNCT Quân khu, kiểm tra lực lượng Dân quân xã Na Sang huyện Mường Chà (Điện Biên)

Các thành viên đoàn kiểm tra, kiểm tra hệ thống văn bản, sổ sách CTĐ, CTCT tại Ban CHQS huyện Mường Chà (Điện Biên)

Qua kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT  9 tháng đầu năm 2019, cho thấy các đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị và địa phương. Chủ động tham mưu triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động CTĐ, CTCT trong xây dựng LLVT. Tư tưởng, trách nhiệm, quyết tâm cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị được phát huy, nội bộ đoàn kết thống nhất, thực hiện nền nếp các chế độ sinh hoạt, học tập được duy trì nghiêm. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị và LLVT huyện vững mạnh về chính trị.

Đoàn công tác kiểm tra tại Ban CHQS huyện Mường Ảng (Điện Biên)

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, ghi nhận, biểu dương kết quả triển khai, thực hiện hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị các đơn vị trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện sâu sắc, hiệu quả Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện tốt vai trò làm tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tăng cường tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng xây dựng, phát triển đảng viên trong LLVT. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt, nguyên tắc tập trung dân chủ ở cơ sở; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, tư tưởng lệch lạc…

Tin, ảnh: THÁI BÌNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *