Thứ hai Ngày 04 Tháng 12 Năm 2023, 01:06:29

Con số Kỳ 1 tháng 11 năm 2017

Ngày đăng: 03/11/2017

284 là số giờ nói chuyện và phổ biến pháp luật của Tòa án Quân sự Quân khu và Tòa án Quân sự Khu vực 1, Tòa án Quân sự Khu vực 2 cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ trong Quân khu từ đầu năm đến nay. Theo đó, các Tòa án Quân sự đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật thông qua các hình thức như: Xét xử lưu động; giới thiệu các luật mới có hiệu lực pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức học tập tại các đơn vị cho từng đối tượng riêng theo chuyên đề… Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật không ngừng được đổi mới về nội dung, phương pháp mang lại hiệu quả cao, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.