Thứ năm Ngày 22 Tháng 02 Năm 2024, 01:33:02

Coi trọng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực cho người học

Ngày đăng: 15/11/2016

QK2 – Sáng 15-11, Trường Sĩ quan chính trị tổ chức Hội thảo khoa học Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tới dự có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đại biểu các cơ quan Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, các học viện, nhà trường… Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tham dự Hội thảo.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo khẳng định quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác đào tạo cán bộ chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội có những biến đổi và phát triển không ngừng. Công tác đào tạo luôn giữ vững định hướng chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Các ý kiến tham luận tại Hội thảo đều nêu bật tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội ở các học viện, nhà trường trong quân đội. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, từ đó cần có những chuyển biến mang tính “đột phá”, nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực xây dựng quân đội, đào tạo những chính trị viên, cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”…

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT trao đổi với các đại biểu dự hội thảo.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT trao đổi với các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Nội dung hội thảo bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, có hàm lượng khoa học cao, phản ánh khá toàn diện, sâu sắc; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị  nhận thức đúng vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội; tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, việc đổi mới phải đảm bảo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và coi trọng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực cho người học. Đồng chí Phó Chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh cần phải quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo cán bộ; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phối hợp và liên kết giữa nhà trường với đơn vị trong đào tạo…

Tin, ảnh: THÁI BÌNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.