Thứ sáu Ngày 24 Tháng 05 Năm 2024, 08:47:28

Chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Ngày đăng: 16/12/2022

QK2 – Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 quy định: NVQS là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện NVQS.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên quan tâm, động viên các gia đình có con nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong thời gian hạ sĩ quan, binh sĩ (HSQ,BS) thực hiện NVQS tại ngũ, thân nhân HSQ,BS được hưởng một số chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Khoản 2 Điều 50 Luật NVQS quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân của HSQ,BS tại ngũ gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của HSQ,BS tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Con đẻ, con nuôi hợp pháp của HSQ,BS tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp luật về chế độ miễn, giảm học phí. Trường hợp HSQ, BS tại ngũ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với thân nhân của HSQ,BS tại ngũ nêu rõ: Thân nhân của HSQ,BS tại ngũ được trợ cấp khó khăn đột xuất trong các trường hợp: Khi nhà ở của HSQ,BS tại ngũ gặp tai nạn, hoả hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế thì được trợ cấp mức 3.000.000 đồng/suất/lần; thân nhân của HSQ,BS tại ngũ ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị 01 lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên thì được trợ cấp mức 500.000 đồng/thân nhân/lần (chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất  được thực hiện không quá 02 lần/năm); thân nhân của HSQ,BS tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tích thì được trợ cấp mức 2.000.000 đồng/người.

Con đẻ, con nuôi hợp pháp của HSQ,BS tại ngũ được miễn học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông theo quy định tại Khoản 7, Điều 15, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Bên cạnh đó, theo Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì thân nhân của HSQ,BS tại ngũ gồm cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông được hưởng chế độ bảo hiểm y tế do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.