Thứ bảy Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024, 03:06:37

Chế độ an điều dưỡng với cán bộ Quân đội nghỉ hưu

Ngày đăng: 23/05/2024

QK2- Cán bộ Quân đội nghỉ hưu (CBQĐNH) được hưởng chế độ an điều dưỡng (AĐD) theo tiêu chuẩn đối với từng đối tượng được hưởng chế độ, chính sách quy định tại văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BQP ngày 08/05/2024 của Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư về thực hiện một số CĐ,CS góp phần chăm sóc đối với CBQĐNH, có hiệu lực thi hành từ ngày 02/5/2024.

Theo đó, cán bộ CBQĐNH cấp Thiếu tướng trở lên được cấp phiếu mời gia đình đi AĐD mỗi năm một lần; các đối tượng còn lại của đối tượng 1 được cấp phiếu mời gia đình đi AĐD hai năm một lần tại Đoàn AĐD Quân đội.

Hàng năm, Bộ Quốc phòng cấp phiếu mời (80% phiếu mời cá nhân, 20% phiếu mời gia đình) để mời đối tượng 2 trở xuống đi AĐD tại các Đoàn AĐD Quân đội theo thứ tự ưu tiên người có nhiều cống hiến, người có công với cách mạng, cán bộ ba thời kỳ, người có cấp bậc, chức vụ từ cao đến thấp. CBQĐNH có phiếu mời được bố trí phòng nghỉ như quy định cho cán bộ cùng cấp bậc, chức vụ đang công tác; cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ ba thời kỳ được bố trí phòng nghỉ như đối với cán bộ cấp Đại tá.

CBQĐNH được mời AĐD tại Đoàn AĐD của Quân đội trong phạm vi không quá 600 km, từ nơi cư trú đến Đoàn AĐD.

CBQĐNH có phiếu mời gia đình, số lượng người đi cùng không quá 4 người; người đi cùng phải tự túc phương tiện, tiền ăn. Thời gian gian điều dưỡng đối với phiếu mời cá nhân là 10 ngày và phiếu mời gia đình là 7 ngày.

Về tiêu chuẩn AĐD, đối tượng 1 được cấp tiền bồi dưỡng mỗi năm một Ịần bằng mức 1 như cán bộ đang công tác. Phiếu mời đối tượng 2 trở xuống bằng mức 2, loại 2A như cán bộ đang công tác. Khi đi AĐD, cán bộ nộp tiền ăn cho Đoàn AĐD theo mức tiền ăn quy định.

Đối tượng có phiếu mời gia đình; cá nhân có phiếu mời đi lẻ (không theo Đoàn), khi đi AĐD nếu tự túc phương tiện hoặc đi bằng phương tiện giao thông công cộng (ô tô khách, tàu hoả, tàu thuỷ) thì được thanh toán tiền tàu xe cho cả lượt đi và lượt về theo giá vé tàu xe thông thường tại thời điểm thanh toán, tổng quãng đường không quá 1.200km. Tiền tàu xe do Đoàn AĐD nơi cán bộ đến nghỉ trực tiếp thanh toán chi trả. Hàng năm, Đoàn AĐD được phân cấp một khoản kinh phí hỗ trợ tiền tàu xe; các Đoàn được quyết toán theo thực chi.

Đối tượng có phiếu mời cá nhân do Bộ CHQS cấp tỉnh tổ chức đi nghỉ tập trung tiền tàu xe được cấp theo số phiếu mời phân cấp hàng năm cho Bộ CHQS cấp tỉnh.

Phiếu mời do Tổng cục Chính trị phát hành theo mẫu thống nhất. Việc phân phối phiếu mời và các thủ tục liên quan được thực hiện chặt chẽ theo phân cấp,

Việc triển khai chế độ, chính sách AĐD cho CBQĐNH phải đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, công khai; phải phổ biến cho cán bộ rõ về tiêu chuẩn được hưởng, thời gian nghỉ; hướng dẫn cán bộ an điều dưỡng đúng Đoàn, đúng đợt, đúng thời gian, đúng số lượng người đi cùng (đối với phiếu mời gia đình) ghi trên phiếu

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.