Thứ năm Ngày 13 Tháng 06 Năm 2024, 11:34:34

Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng thủ dân sự

Ngày đăng: 27/07/2023

QK2- Điều 4, Luật Phòng thủ dân sự (PTDS) số 18/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 quy định: Hoạt động PTDS trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật PTDS và quy định của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp luật khác ban hành trước ngày Luật PTDS có hiệu lực thi hành có quy định khác về hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa mà không trái với nguyên tắc của Luật PTDS thì thực hiện theo quy định của luật đó. Trường hợp luật khác ban hành sau ngày Luật PTDS có hiệu lực thi hành cần quy định đặc thù về PTDS khác với quy định của Luật PTDS thì phải xác định cụ thể nội dung thực hiện hoặc không thực hiện theo quy định của Luật PTDS, nội dung thực hiện theo quy định của luật khác đó.

Bộ đội Lữ đoàn Công binh 543 huấn luyện nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Điều 10, Luật PTDS quy định 9 hành vi bị nghiêm cấm trong PTDS:

Một là, chống đối, cản trở, cố ý trì hoãn hoặc không chấp hành, sự chỉ đạo, chỉ huy PTDS của cơ quan hoặc người có thẩm quyền; từ chối tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong trường hợp điều kiện thực tế cho phép.

Hai là, làm hư hỏng, phá hủy, chiếm đoạt trang thiết bị, công trình PTDS.

Ba là, gây ra sự cố, thảm họa làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe con người; thiệt hại tài sản của Nhà nước, nhân dân, cơ quan, tổ chức, môi trường và nền kinh tế quốc dân.

Bốn là, đưa tin sai sự thật về sự cố, thảm họa.

Năm là, cố ý tạo chướng ngại vật cản trở hoạt động PTDS.

Sáu là, xây dựng công trình làm giảm hoặc làm mất công năng của công trình PTDS; xây dựng trái phép công trình trong phạm vi quy hoạch công trình PTDS, công trình PTDS hiện có.

Bảy là, sử dụng trang thiết bị PTDS chuyên dụng không đúng mục đích khai thác, sử dụng không đúng công năng của công trình PTDS chuyên dụng.

Tám là, lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật về PTDS; bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật về PTDS; lợi dụng sự cố, thảm họa để huy động, sử dụng nguồn lực cho PTDS không đúng mục đích.

Chín là, lợi dụng hoạt động PTDS hoặc sự cố, thảm họa để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, người vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.