Thứ ba Ngày 05 Tháng 07 Năm 2022, 05:25:50

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội

Ngày đăng: 27/05/2022

QK2 – Sáng 27/5, Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn cùng đoàn công tác Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 (BCĐ35) Quân ủy Trung ương kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của BCĐ 35, lực lượng 47 (LL47) Quân khu và các cơ quan, đơn vị. Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tiếp, làm việc với đoàn.

Hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, phản động, xấu độc trên không gian mạng được các lực lượng triển khai tích cực, hiệu quả.

Thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của LLVT Quân khu được triển khai tích cực, đồng bộ, toàn diện. BCĐ 35 và LL47 các cấp duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động theo Quy chế đã ban hành, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần làm “lành mạnh hóa”, “giải độc” thông tin sai trái, phản động, xấu độc trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, xây dựng LLVT Quân khu VMTD.

Đoàn công tác kiểm tra bảo mật thông tin trên hệ thống máy tính kết nối mạng.

Kiểm tra thực tế đoàn công tác đánh giá, hoạt động của BCĐ và LL47 các cấp trong Quân khu đã quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của trên; chủ động, nhạy bén nắm tình hình, tập trung tham mưu và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh; tích cực, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Cơ quan chính trị các cấp, Báo – Truyền hình Quân khu đã bám sát nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương mở rộng các chuyên trang, chuyên mục; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận kịp thời, hiệu quả.

Tin, ảnh: ĐÀO NGUYỄN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *