Thứ bảy Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024, 03:32:06

Bảo vệ, đấu tranh giữ vững kỷ cương, kỷ luật, pháp luật

Ngày đăng: 13/09/2022

QK2 – Phát huy truyền thống LLVT Quân khu cùng với hệ thống Tòa án Quân sự trong toàn quân, ngành Tòa án quân sự Quân khu 2 được hình thành và phát triển gắn với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu. Do sự chia tách, sáp nhập các đơn vị để phù hợp với nhiệm vụ mới, ngày 1/7/1978, Tòa án Quân sự Quân khu chính thức được thành lập.

Tòa án Quân sự Quân khu thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Tòa án Quân sự (TAQS) hai cấp Quân khu luôn chủ động đề ra nhiều giải pháp nhằm đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử, theo hướng bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh; nâng cao chất lượng tranh tụng. Các thế hệ cán bộ, nhân viên TAQS hai cấp Quân khu tích cực nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để thực thi nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đồng thời luôn ghi nhớ, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm lời dạy của Bác Hồ: “Trong công tác xét xử phải công bằng, liêm khiết, trong sạch. Nhưng thế cũng chưa đủ. Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng”, “Là những người phụ trách thi hành pháp luật, lẽ tất nhiên phải nêu cao cái gương: Phụng công thủ pháp, chí công vô tư cho nhân dân noi theo”.

Cùng với nghiêm trị người phạm tội, TAQS hai cấp Quân khu còn cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi để họ tự cải tạo, giáo dục trở thành những công dân tốt. Thực tế cho thấy, có những con người đã phạm sai lầm, vi phạm pháp luật, nhưng khi được Tòa án công tâm khách quan, nghiên cứu, xem xét, áp dụng chính xác các quy định của pháp luật nên đã giúp cho họ thoát khỏi vòng lao lý và làm cho họ nhận thức được rõ chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước để tự giác chấp hành nghiêm pháp luật.

Cùng với đó, TAQS hai cấp Quân khu còn luôn là địa chỉ tin cậy mang lại niềm tin, chỗ dựa pháp lý cho các cơ quan, đơn vị của LLVT Quân khu cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn. Ngành TAQS Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, tham gia xử lý các nội dung liên quan đến pháp luật như tranh chấp đất quốc phòng; vay nợ tín dụng đen, tranh chấp tài sản trên địa bàn…

Là thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quân khu, cán bộ, nhân viên TAQS hai cấp Quân khu luôn trăn trở và cùng với đồng nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng tìm ra những giải pháp đóng góp tích cực trong đổi mới, sáng tạo về phương pháp truyền thụ, tạo sức hấp dẫn lôi cuốn người nghe, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của xã hội và cộng đồng.

Đại tá Lê Trung Dũng, Chánh án TAQS Quân khu cho biết: Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức, triển khai thực hiện Tòa án điện tử và thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch để tạo sự thuận lợi cho nhân dân tiếp cận thông tin tư pháp. Đây là yêu cầu nhiệm vụ mới trong công tác của Tòa án, cho nên đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên cần phải không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng và Nhân dân. Cán bộ, nhân viên TAQS hai cấp Quân khu đang từng ngày, từng giờ quán triệt và thực hiện có hiệu quả những nguyên tắc căn cốt trong hoạt động xét xử và tích cực nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và uy tín của ngành Tòa án. Đặc biệt là khai thác và sử dụng nền tảng xét xử trực tuyến trong toàn hệ thống; hỗ trợ cho người dân trong việc sử dụng dịch vụ công của Tòa án.

Trải qua các giai đoạn lịch sử với những yêu cầu nhiệm vụ khác nhau, TAQS hai cấp Quân khu luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn kỷ luật, pháp luật và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, góp phần tăng cường pháp chế XHCN, bảo vệ sự công bằng, bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật. Với những thành tích đó, cán bộ, nhân viên TAQS hai cấp Quân khu đã xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; chấp hành tốt quy tắc đạo đức nghề nghiệp, không nản chí trong gian nguy, không gục ngã trước sự cám dỗ, sự tác động của cơ chế thị trường, luôn giữ vững phẩm chất và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; là người chiến sĩ đi đầu trên mặt trận bảo vệ, đấu tranh để giữ vững kỷ cương, kỷ luật, pháp luật, góp phần cùng LLVT Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Vinh dự, tự hào là những người cầm cân nảy mực thực thi lẽ phải, công bằng, công lý, các thế hệ cán bộ TAQS hai cấp Quân khu luôn khắc sâu tám chữ vàng “Phụng công thủ pháp, chí công, vô tư”. Với mục tiêu đó, TAQS hai cấp Quân khu đã trực tiếp góp phần tăng cường pháp chế, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ sự công bằng, bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, góp phần to lớn trong việc giữ nghiêm kỷ luật, pháp luật và nhân lên sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu trong thời kỳ mới. Những cán bộ, nhân viên Tòa án Quân sự Quân khu luôn xứng đáng là biểu tượng của niềm tin và công lý góp phần cùng LLVT Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho.

LƯƠNG HỮU THẬT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.