Thứ tư Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024, 01:38:49

Xây dựng LLVT tỉnh Hà Giang vững mạnh về chính trị

Ngày đăng: 12/02/2024

QK2 – Nửa đầu nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Giang thường xuyên chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, có trọng tâm trọng điểm; đặt trong tổng thể các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đảng, nhất là: Quan điểm của Đại hội XIII và Chủ đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, gắn với thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”. Nổi bật là, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “Tự soi, tự sửa”, với chủ đề: “Nâng cao chất lượng giáo dục, quán triệt chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội”. Trong đợt sinh hoạt chính trị này, đã đề cao trách nhiệm, mở rộng “dân chủ” và phát huy “tập trung”, mỗi cán bộ đảng viên như được “Tự tắm gội, gột rửa trong tư tưởng của mình”; chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp, kế hoạch, lộ trình khắc phục yếu kém, khuyết điểm, coi đây là nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu, thường xuyên góp phần làm trong sạch nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà, động viên lực lượng tham gia thực binh bắn chiến đấu trong diễn tập Trung đoàn 877. Ảnh: ĐÌNH TRỌNG

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; 100% cán bộ, đảng viên viết cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, theo 5 chuẩn mực: (1) Về tư tưởng chính trị; (2) Về phẩm chất đạo đức, lối sống; (3) Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; (4) Về tổ chức kỷ luật; (5) Về khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế. Làm tốt công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên; mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho công dân nhập ngũ và lực lượng DQTV, DBĐV, nâng tỷ lệ lãnh đạo trong DQTV đạt 26,49%, DBĐV đạt 28,4%.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 104-QĐ/QUTW về một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đảng ủy, cấp ủy các cấp đã rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực (tài chính, cán bộ, quân lực, xây dựng cơ bản, xăng dầu, mua sắm thanh lý trang thiết bị…). Thực hiện nghiêm túc chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội, làm việc có kế hoạch, phân công cụ thể, sát chức trách, nhiệm vụ, theo hướng một người có thể thực hiện nhiều việc, nhưng mỗi việc chỉ có một người chủ trì và chịu trách nhiệm.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tham gia giúp dân làm đường giao thông nông thôn tại xã Phú Nam, huyện Bắc Mê (Hà Giang). Ảnh: CTV

Chú trọng làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát, gần gũi, thương yêu bộ đội, gắn bó với đơn vị và tinh thần “7 dám” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra đối với cán bộ Quân đội: Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Quyết liệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình trong đánh giá, sử dụng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, bảo đảm khách quan, khoa học, đúng thực chất. Kết quả đánh giá, nhận xét chất lượng cán bộ hằng năm có trên 95% cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc (vượt 2% với chỉ tiêu Nghị quyết). Làm tốt việc luân chuyển, gắn với hợp thức hóa gia đình; mạnh dạn thay thế những cá nhân yếu kém, trung bình chủ nghĩa, bằng những nhân tố mới tốt hơn. Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (trong Quân đội được cụ thể hóa bằng Quy định 1992).

Các phong trào thi đua: “LLVT Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, hành trình “LLVT Hà Giang chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; cải tạo vườn tạp; hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo (từ năm 2019 đến nay, LLVT tỉnh đã huy động hơn 12.200 ngày công). Các mô hình LLVT tỉnh phối hợp với các lực lượng tuyên truyền góp phần bài trừ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc thiểu số; mô hình tặng bò cho quân nhân xuất ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tình hậu phương ấm lòng chiến sĩ, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân ngày càng phát huy tác dụng, tiêu biểu như: “Chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương bằng hành động”, “Đề cao trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Mỗi ngày, mỗi cán bộ, đảng viên miệng nói một điều hay, tay làm mười việc tốt”, “Học Bác mỗi ngày”, “Mỗi ngày một câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh”… đạt hiệu quả rõ rệt. Đồng thời tổ chức thành công các hội thi, hội thao, nhất là: Hội thi Báo cáo viên (1 đồng chí đạt giải Ba vòng chung khảo toàn quốc); Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị (1 đồng chí đạt giải Nhì cấp Quân khu; giải Khuyến khích cấp Bộ quốc phòng năm 2023); thi Bí thư chi bộ giỏi; cán bộ chính sách giỏi (Giải Nhất cấp Quân khu); Hội thi Dân vận khéo; thi Chỉ huy trưởng xã phường thị trấn, hội thao dân quân binh chủng; hội thao thể dục thể thao quân sự… tạo sân chơi, điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, cọ sát, phấn đấu vươn lên.

Cùng với đó, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát…; Quy chế dân chủ cơ sở theo Luật đi vào thực chất. Duy trì tốt nền nếp Ngày văn hóa chính trị tinh thần, Ngày Đảng, Ngày pháp luật, nhất là đối thoại dân chủ, hạn chế những bức xúc tích tụ, kéo dài. Đồng thời, các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, chính sách…, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ được tiến hành đồng bộ, cán bộ đảng viên, chiến sĩ gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN HOÀI NAM, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Giang
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.