Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 01:29:37

Xây dựng Bộ Tham mưu Quân khu vững mạnh, xứng đáng là cơ quan trọng yếu của LLVT Quân khu

Ngày đăng: 16/10/2021

QK2 – Cách đây 75 năm, để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 1946, Hội nghị quân sự toàn quốc của Đảng quyết định nhiều biện pháp quan trọng, cấp bách. Nhằm phát huy khả năng độc lập tác chiến của từng địa phương, Trung ương chỉ thị thành lập các đơn vị hành chính quân sự gồm các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Yên thuộc Chiến khu 10. Do vậy, ngày 19 tháng 10 năm 1946 trở thành ngày truyền thống của Chiến khu 10 – tiền thân của Quân khu 2 ngày nay. Cùng với sự ra đời của Chiến khu 10, các bộ phận tiền thân của cơ quan chỉ huy cấp Chiến khu được hình thành, trong đó có cơ quan Tham mưu Chiến khu. Và ngày 19 tháng 10 năm 1946 cũng được coi là ngày truyền thống của cơ quan Tham mưu (nay là Bộ Tham mưu Quân khu).

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 19 (BTM) biểu diễn võ thuật trong Lễ ra quân huấn luyện cơ quan Quân khu.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cơ quan chỉ huy Tham mưu của Quân khu đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, vừa chiến đấu, vừa trưởng thành, tham mưu đắc lực cho Bộ Tư lệnh, Khu uỷ, Liên Khu uỷ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, củng cố lực lượng, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-Ne-Vơ; chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương.
Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, Bộ Tham mưu Quân khu Tây Bắc đã tham mưu với Bộ Tư lệnh xây dựng thế trận phòng không nhân dân trên toàn địa bàn. Hàng trăm máy bay phản lực các loại của địch đã bị bắn cháy, bắn rơi tại các địa phương trên địa bàn Quân khu. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh giải phóng trường kỳ của dân tộc ta, hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân chủ nhân dân. Cách mạng nước ta chuyển sang một kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, cả nước đi lên CNXH.
Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tham mưu Quân khu đã tổ chức các đơn vị chủ lực, địa phương và cả cán bộ quân, dân chính Đảng sang giúp nước Bạn Lào anh em. Chiến thắng Nậm Bạc, Luông Pha Băng, Pa Thí, Sầm Nưa, Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng còn ghi đậm dấu ấn tài chỉ huy thao lược của cán bộ chỉ huy tham mưu và tinh thần chiến đấu quả cảm, ngoan cường, tình đoàn kết quốc tế của chiến sĩ ta.
Qua 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu; sự chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Tổng Tham mưu, các cơ quan Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, hiệp đồng, tạo điều kiện của các cơ quan Quân khu; cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương…, Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tham mưu luôn tham mưu, đề xuất với Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chỉ đạo LLVT Quân khu nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, luôn SSCĐ, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định ANCT, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tham mưu, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sắp xếp, điều chỉnh lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước Bạn Lào.
Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt, nhất là những bước ngoặt của cách mạng. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù phải chịu nhiều gian khổ, hy sinh; dù phải đương đầu với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của kẻ thù, Bộ Tham mưu Quân khu luôn một lòng trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; chủ động sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, thương yêu đồng đội, kỷ luật nghiêm minh. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp lập nên những chiến công hiển hách, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành, mưu lược, đoàn kết, hiệp đồng, quyết thắng”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 19 (BTM) huấn luyện đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin trên nhà cao tầng.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước và địa bàn Quân khu chính trị ổn định, kinh tế xã hội tiếp tục được phát triển; vị thế, uy tín của nước ta không ngừng nâng cao trên trường quốc tế. LLVT Quân khu cũng như các cơ quan, đơn vị Bộ Tham mưu ngày càng được quan tâm, chăm lo về mọi mặt. Tuy nhiên, các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, dân tộc đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội.
Với chức năng là cơ quan tham mưu, cơ quan chỉ huy, trung tâm hiệp đồng giúp Đảng uỷ – Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự – quốc phòng. Để xứng đáng là cơ quan trọng yếu của LLVT Quân khu, Bộ Tham mưu quyết tâm thực hiện tốt những nội dung trọng tâm:
Một là, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu lần thứ X, nắm vững quan điểm của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 
Hai là, tập trung nâng cao năng lực tham mưu về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là chức năng cơ bản, nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Bộ Tham mưu. Do vậy, coi trọng bồi dưỡng, tập huấn, truyền thụ kinh nghiệm, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo các tình huống có thể xảy ra, từ đó tập trung tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp thực hiện các phương án, kế hoạch phòng thủ, nhất là trên các hướng, địa bàn chiến lược, biên giới, bảo đảm chính xác, kịp thời.
Ba là, phát huy vai trò là cơ quan trung tâm chỉ huy, hiệp đồng; thường xuyên, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Quân khu, cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể ở địa phương. Kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển KT-XH với củng cố, tăng cường QP-AN và đối ngoại. Tập trung xây dựng, củng cố nền QPTD vững mạnh; xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ quan Bộ Tham mưu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số ngành, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; đến năm 2030 cơ quan Bộ Tham mưu trở thành hiện đại. Nâng cao chất lượng chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của các cơ quan, đơn vị. Coi trọng xây dựng tổ chức biên chế và trang bị, nâng cao trình độ tác chiến cả lực lượng thường trực và lực lượng dự bị theo hướng “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, sẵn sàng đánh thắng kẻ địch trong mọi tình huống.
Năm là, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất tốt, năng lực chỉ huy khá và giỏi, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Chăm lo xây dựng đời sống, vật chất tinh thần cho bộ đội, xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hoá quân sự lành mạnh, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.
Kế thừa, phát huy truyền thống “Trung thành, mưu lược, đoàn kết, hiệp đồng, quyết thắng” của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển; cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu hôm nay nguyện viết tiếp truyền thống vinh quang, tiếp tục phấn đấu, nâng cao năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng tầm nhiệm vụ là cơ quan trọng yếu của LLVT Quân khu.

Với những chiến công và thành tích dành được trong 75 năm qua, Bộ Tham mưu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Chiến công, Bảo vệ Tổ quốc các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều đồng chí đã từng công tác ở Bộ Tham mưu Quân khu phát triển trở thành các tướng lĩnh, cán bộ giữ những trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội. 
Thiếu tướng ĐOÀN QUỐC VIỆT
Phó Tham mưu trưởng Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.