Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 02:46:52

Vận dụng hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương vào thực tiễn

Ngày đăng: 25/10/2023

QK2 – Chiều 25-10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. Dự và chỉ đạo có Đại tá Hoàng Nam Chung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và đại biểu các cơ quan, ban ngành cùng toàn thể 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh.

 Đại tá Hoàng Nam Chung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, Đảng viên nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII; đồng thời nghe giới thiệu Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9-1-2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13-7-2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Hội nghị là dịp để Đảng ủy Quân sự tỉnh kịp thời quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và định hướng những chủ trương lớn, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng. Từ đó, mỗi đảng viên cần nghiên cứu, tiếp thu nắm vững những nội dung cơ bản, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà các nghị quyết, kết luận, chỉ thị đã xác định, chắt lọc những nội dung quan trọng, vấn đề cốt lõi, liên hệ vận dụng vào nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực tiễn tình hình của địa phương.

Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh phải nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm túc các nội dung, tạo sự thống nhất, đồng thuận, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. 

Tin, ảnh: PHAN HÀ

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.