Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 06:52:00

“Vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu”

Ngày đăng: 07/02/2017

70 năm trước, tháng 10-1947, nhằm tổng kết những ưu, khuyết điểm sau 2 năm cầm quyền, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm huyết hoàn thành tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

Cuốn sách không những soi sáng về công tác cán bộ, mà còn nguyên giá trị thời sự, là cẩm nang quý, lâu dài đối với Đảng ta và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo.

Bác ân cần căn dặn: “Tư cách của Đảng ta là một Đảng chân chính cách mạng. Đạo đức cách mạng là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không vì danh vọng cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người. Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Các cán bộ dự Hội nghị chính trị viên toàn quân lần thứ 2 (tháng 3-1948).Ảnh tư liệu

Các cán bộ dự Hội nghị chính trị viên toàn quân lần thứ 2 (tháng 3-1948).Ảnh tư liệu

Chủ nghĩa cá nhân là nguồn gốc của nhiều thói hư, tật xấu, thậm chí dẫn đến vi phạm nghiêm trọng. Do vậy, Bác chỉ rõ: “Tính xấu của một người thường chỉ có hại cho người đó, còn tính xấu của một đảng viên, một cán bộ, sẽ có hại đến Đảng, có hại đến nhân dân” và “Mỗi cán bộ; mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng”; “Nhất là những cán bộ và lãnh tụ, càng phải làm cho xứng đáng lòng tin cậy của Đảng, của dân tộc. Càng phải làm gương cho tất cả đảng viên, tất cả quần chúng noi theo”. Và: “Nếu mỗi cán bộ, đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn, thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa”.

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tâm huyết và những lời huấn thị về công tác cán bộ. Người nhấn mạnh: “Vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Và: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”. Bác cũng đặc biệt lưu ý: “Vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp, thì cách đối với cán bộ là một điều trọng yếu trong sự tổ chức công việc. Cách đối với cán bộ có khéo, có đúng thì mới thực hiện được nguyên tắc: Vấn đề cán bộ quyết định mọi việc”.

Những lời huấn thị trên cho thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vai trò, vị trí quan trọng của công tác cán bộ và việc trọng dụng nhân tài. Nhờ đó, Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo thắng lợi công cuộc kháng chiến, kiến quốc của nhân dân ta. Thấm nhuần sâu sắc những lời giáo huấn của Bác, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã hành động quyết liệt chống những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch trong cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền.

Những sai lầm, khuyết điểm của một số cán bộ các bộ, ban, ngành, địa phương…thời gian qua đã và đang được kiểm điểm, xử lý nghiêm minh, công khai minh bạch, qua đó tạo những chuyển biến tiến bộ đáng mừng. Vượt qua những tổn thất, thách thức lớn trong năm 2016, như thảm họa ô nhiễm môi trường ở các tỉnh ven biển miền Trung; tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán nghiêm trọng lịch sử ở Đồng bằng sông Cửu Long; “lũ chồng lên lũ” ở các tỉnh miền Trung…, quốc phòng, an ninh, chính trị, an sinh xã hội của đất nước vẫn được giữ vững, phát triển, lòng dân thêm đồng thuận, tin vào Đảng, Nhà nước. Đó là một thành công tốt đẹp, rất đáng tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta.

Thời gian qua, trong các hội nghị, khi đề cập đến công tác xây dựng Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: Nếu không được nhân dân ủng hộ; nếu chính quyền xa rời dân, không đẩy lùi được tệ tham nhũng, lãng phí…là nguy cơ Đảng mất quyền lãnh đạo. Các đồng chí ủy viên Trung ương, cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải nêu gương sáng tiêu biểu chí công vô tư, cho đảng viên, nhân dân học tập, noi theo. Phải loại bỏ những cán bộ cơ hội chính trị, lợi ích nhóm, bè phái, chia rẽ nội bộ, không đủ phẩm chất đạo đức và năng lực, gây hệ lụy cho Đảng và nhân dân…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn đối thoại với cán bộ, nhân dân và khẳng định: “Phải chọn người tài chứ không chọn người nhà vào cơ quan công quyền”; phải chống “tư duy nhiệm kỳ”, phải hành động, lời nói đi đôi việc làm, coi trọng việc làm hơn lời nói…

Trước vận hội mới của đất nước và không ít thách thức cam go, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải “có tâm, có tầm, có tài” để đưa đất nước tiến lên, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Mỗi cán bộ phải tự mình ra sức học tập, tu dưỡng, không ngừng nâng cao hiểu biết, kiến thức, năng lực và trau rèn tác phong công tác, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, mỗi cán bộ chủ chốt, người lãnh đạo phải là những “đầu tàu” kéo cả đoàn tàu tiến lên phía trước. Cùng với đó, Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền… phải hết lòng chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, để họ thực sự là hạt nhân nòng cốt, để “đảng viên đi trước”, góp phần xứng đáng thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử vẻ vang của Đảng ta.

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

go top