Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 03:26:51

Tự soi, tự sửa – Chìa khóa vạn năng

Ngày đăng: 09/01/2023

QK2 – Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “… Các cán bộ, các đảng viên, mỗi người mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồng chí mình sửa chữa…”.

Lời dạy của Người vẫn vẹn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho Đảng bộ, LLVT Quân khu 2 học tập và làm theo. Đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa” được tổ chức đảng các cấp và đội ngũ cán bộ đảng viên hưởng ứng mạnh mẽ, tạo bước đột phá vững chắc, thiết thực.

Kỳ 4 – Bước đột phá vững chắc, thiết thực

Thực tế cho thấy, Quân khu 2 đứng chân và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược phía Tây Bắc của Tổ quốc. LLVT Quân khu 2 thực hiện nhiều nhiệm vụ, như: Huấn luyện; SSCĐ; diễn tập KVPT tỉnh, huyện; diễn tập các đơn vị; diễn tập động viên, diễn tập chiến thuật; tổ chức và tham gia các hội nghị tập huấn, hội thi, hội thao ở các cấp… Mặt khác, địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, chia cắt, khí hậu thời tiết khắc nghiệt; cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế chậm phát triển… Từ những đặc điểm trên đã tác động, chi phối, trở thành “rào cản” không nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Những “rào cản” đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao trên tất cả các mặt công tác. Để giải những “bài toán khó” đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”, để tăng cường vai trò hạt nhân lãnh đạo của các tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên trên tinh thần phát huy ưu điểm, khơi thông năng lực, sở trường, thế mạnh trong thực hiện nhiệm vụ.Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; kiện toàn tổ chức biên chế bộ đội thường trực theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, dự bị động viên “hùng hậu”, dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên đổi mới công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu toàn diện, trình độ tác chiến độc lập, tác chiến tại chỗ, tác chiến hiệp đồng của các lực lượng trong phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ các cấp.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 355 (Quân khu 2) thi đua huấn luyện giỏi.

Sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, Đảng ủy Sư đoàn 355 (Quân khu 2) và các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên tập trung bổ sung nội dung khắc phục hạn chế vào kế hoạch của cấp ủy, chi bộ và bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu của đảng viên; xác định rõ nội dung, biện pháp, thời gian để khắc phục. Đại tá Nguyễn Thế Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 355 chia sẻ: Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp; kiện toàn, bổ sung đầy đủ các văn kiện, vật chất cho các phương án SSCĐ và tổ chức luyện tập theo đúng kế hoạch. Thực hiện nghiêm tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng. Tổ chức phúc tra, thâm nhập lực lượng DBĐV đúng kế hoạch, phúc tra QNDB đến đâu, cán bộ nắm chắc đến đó, bảo đảm biết người, biết nhà, biết hoàn cảnh, biết khả năng và biết nghề nghiệp; giải quyết tốt mối quan hệ với đơn vị, địa phương giao nguồn.

Tương tự, thường xuyên làm tốt việc  “tự soi, tự sửa”, Đảng ủy Sư đoàn 316 (Quân khu 2) và các cấp ủy, chi bộ, đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và đạt được kết quả vững chắc, trọng tâm hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, như: Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện; điều hành huấn luyện theo đúng kế hoạch; quân số huấn luyện đạt 99,02% (CSM đạt 100%); quá trình huấn luyện thường xuyên kiểm tra, đánh giá chặt chẽ, kết quả các khoa mục: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 84% khá, giỏi (tăng 1,5% so cùng kỳ năm 2021). Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quy định, thông tư của Bộ, Quân khu về tổ chức biên chế, XDCQ, RLKL; 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, Sư đoàn an toàn tuyệt đối. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị không có suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn bảo đảm tốt cho nhiệm vụ SSCĐ thường xuyên, đột xuất… Những kết quả vững chắc đó là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” mà Đảng bộ Sư đoàn đã thực hiện trong thời gian qua.

Đoàn KT-QP 356 thực hiện nhiệm vụ kinh tế – quốc phòng trên địa bàn 7 xã diện đặc biệt khó khăn của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn, cán bộ, đảng viên đơn vị luôn nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Từ việc nghiêm túc tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” gắn với công tác dân vận, đánh giá, khách quan nhìn nhận tồn tại hạn chế, thắn thẳng chỉ rõ nguyên nhân, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện bằng những biện pháp sát đúng, hiệu quả. Đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị Dân vận tốt”. Thực hiện đúng quy trình 10 bước triển khai mô hình “Dân vận khéo”: Xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp uỷ; tổ chức phổ biến, quán triệt, phân công trách nhiệm; chọn mô hình, chọn đối tượng, chọn địa bàn; cụ thể hoá nội dung, mục tiêu mô hình; tổ chức lực lượng thực hiện; bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng thực hiện; kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện; sơ kết, khen thưởng, uốn nắn; bổ sung tiêu chuẩn; nhân rộng mô hình. Thường xuyên bổ sung quy chế phối hợp hoạt động với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể. Phát huy hiệu quả hoạt động kết nghĩa, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, hệ thống cấp uỷ viên phụ trách công tác dân vận, chiến sĩ dân vận, hệ thống cảm tình viên ở cơ sở.

Từ những biện pháp và thông qua nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, công tác dân vận của Đoàn KT-QP 356 đã đạt được kết quả vững chắc. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” từng bước phát huy tác dụng, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển; tiềm lực trong khu vực phòng thủ được tăng cường, thế trận lòng dân được củng cố, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn toả sáng trong lòng Nhân dân các dân tộc trong vùng dự án.

Đại tá Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 356 chia sẻ: Trong 5 năm qua, Đảng ủy Đoàn tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện 16 mô hình “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trên các lĩnh vực (12 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, 2 mô hình thuộc lĩnh vực tuyên truyền đền bù giải phóng mặt bằng, các công trình dự án của Đoàn, 2 mô hình thuộc lĩnh vực về tuyên truyền vận động nhân dân). Các mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký được triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả cao, có tính bền vững và phát triển.  Việc xây dựng và thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo” bước đầu đạt kết quả tốt, các mô hình “Dân vận khéo” đã lựa chọn những nội dung, việc làm phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Một số mô hình đã phát huy tác dụng, có sức lan tỏa trong toàn đơn vị và địa phương, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn toả sáng trong lòng Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Các đơn vị Quân khu 2 thường xuyên bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng VKTB, phương tiện cho các nhiệm vụ.

Cũng như các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu, để phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, cùng với việc triển khai đồng bộ các biên pháp, cách làm sáng tạo, đồng bộ khác thì công tác tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” được các tổ chức đảng trong Đảng bộ Cục Kỹ thuật thực hiện nghiêm túc, tạo không khí dân chủ, cởi mở để cấp ủy viên, đảng viên và quần chúng cởi lòng, hiến kế, từ đó hình thành phong trào tự giác, thường xuyên, tạo nên hiệu ứng tích cực. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trên các mặt công tác nói chung và CTKT nói riêng; trọng tâm là bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượngVKTB, phương tiện cho các nhiệm vụ; đối với VKTB, phương tiện làm nhiệm vụ SSCĐ luôn đạt hệ số Kbđ=1; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển VKTBKT theo mệnh lệnh bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT.

Đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm “tự soi, tự sửa” thực sự là “chìa khóa” để mở nhiều nút thắt, gỡ khó nhiều vướng mắc và nhiệm vụ phức tạp. Hiệu quả có thể nhận thấy rõ ở từng đảng viên, tổ chức đảng, được cởi lòng trước tập thể. Trong học tập, công tác cũng như sinh hoạt hằng ngày ở từng cơ quan, đơn vị luôn sôi nổi, đầy ắp không khí “tự soi, tự sửa” với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, khách quan, không né tránh, không e ngại khuyết điểm… Từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên tiến bộ, trưởng thành, khắc phục mọi khó khăn, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: DÂNG TRIỀU – HOÀNG OANH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.