Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 02:24:58

Truyền thống Anh hùng – Cội nguồn sức mạnh

Ngày đăng: 15/07/2021

QK2 – Cách đây hơn 75 năm, để bảo vệ thành quả cách mạng, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách lớn, trong đó chú trọng xây dựng LLVT ở các địa phương. Trên cơ sở đó, ngày 16/7/1946, tại Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), Trung đoàn 1 chính thức làm lễ ra mắt nhân dân trong đội hình một đơn vị chính quy. Quá trình hoạt động, để “che mắt” quân địch, trung đoàn đã luôn thay đổi phiên hiệu. Đến ngày 10/10/1947, trung đoàn chính thức mang phiên hiệu Trung đoàn 98. Sự ra đời của trung đoàn vừa đáp ứng yêu cầu của cách mạng, vừa đánh dấu bước phát triển mới của các LLVT nhân dân. Ngày 1/5/1951, Đại đoàn 316 (nay là Sư đoàn 316) được thành lập, Trung đoàn 98 vinh dự là một trong 3 Trung đoàn chủ lực thuộc biên chế của Đại đoàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) thi đua huấn luyện giỏi.

Có thể khẳng định, trong bất luận hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn vẫn luôn trung thành, kiên định mục tiêu, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; gắn bó mật thiết với nhân dân. Kiên quyết đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Là đơn vị chủ lực đã tham gia chiến đấu trên hầu hết các chiến trường trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và hiện nay đang đứng chân trên quê hương Đất Tổ, Trung đoàn 98 luôn có quan hệ mật thiết với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết quân – dân.

Trong chiến đấu cũng như trong công tác, lao động sản xuất, lúc thời bình cũng như khi thời chiến, khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn cũng luôn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn trong học tập, lao động, công tác; thương yêu đồng chí, đồng đội, tình quân dân cá nước, vừa chiến đấu vừa xây dựng, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành… Qua đó góp phần xây đắp, tô thắm truyền thống “Trung thành – Kiên quyết – Triệt để – Đoàn kết – Sáng tạo – Chủ động – Khắc phục khó khăn”. Truyền thống đó là tài sản vô giá, là niềm tự hào, nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ, động viên thế hệ cán bộ, chiến sĩ trung đoàn hôm nay và mai sau vững bước đi lên.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã và đang đặt ra cho Quân đội nói chung, LLVT Quân khu 2, Sư đoàn 316 và Trung đoàn 98 nói riêng những yêu cầu mới, đòi hỏi ngày càng cao. Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của trung đoàn. Không ngừng tăng cường bản chất cách mạng, bản lĩnh chính trị; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ trung đoàn thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, duy trì thực hiện nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu; chủ động bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức luyện tập thành thục các phương án; phối hợp với các đơn vị trên địa bàn đóng quân bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị trung đoàn thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện; bám sát phương châm, quan điểm, nguyên tắc, tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát đối tượng, địa bàn tác chiến; bảo đảm giỏi tác chiến độc lập bằng vũ khí trong biên chế cũng như khi được tăng cường binh khí kỹ thuật, tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, nhất là với các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với đẩy mạnh xây dựng chính quy; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, có môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh.

Tích cực nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; xây dựng doanh trại ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp. Phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của bộ đội. Làm tốt công tác dân vận; giữ vững và tăng cường đoàn kết máu thịt quân dân; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị…, làm cho hình ảnh và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” mãi tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Đặc biệt, phát huy bề dày truyền thống Đơn vị Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn tích cực đẩy mạnh học tập, rèn luyện theo chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; triệt để khắc phục khâu yếu, mặt yếu; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng Đảng bộ Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Với những chiến công và thành tích vẻ vang trong 75 năm qua, Trung đoàn 98 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; được Nhà nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương Ít-xa-la. 2 tập thể, 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương và huy hiệu các loại. Nhiều cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã phát triển trở thành những tướng lĩnh giữ nhiều cương vị trọng trách của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trung tá ĐỖ HỒNG PHONG, Chính ủy Trung đoàn 98
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.