Thứ sáu Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024, 12:23:57

Trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ngày đăng: 05/11/2023

QK2 – Theo Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015, hằng năm căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh về thời gian, số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện NVTG Công an nhân dân, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện NVTG Công an nhân dân cho địa phương cấp xã và CQ,TC trên địa bàn; quyết định danh sách công dân GNN và thực hiện NVTG Công an nhân dân theo đề nghị của Hội đồng NVQS cùng cấp.

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ).

UBND các cấp, CQ,TC có trách nhiệm thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện NVTG Công an nhân dân bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đủ số lượng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian theo quy định của pháp luật; bảo đảm cho công dân được gọi nhập ngũ (GNN) và thực hiện NVTG Công an nhân dân có mặt đúng thời gian, địa điểm.

UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức giao công dân được GNN và thực hiện NVTG Công an nhân dân cho các đơn vị nhận quân và tổ chức lễ giao nhận quân theo đúng quy định.

UBND cấp xã, CQ,TC có trách nhiệm công khai số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn GNN; danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ và thực hiện NVTG Công an nhân dân; danh sách công dân được GNN và thực hiện NVTG Công an nhân dân; danh sách tạm hoãn GNN, miễn GNN tại trụ sở UBND cấp xã và CQ,TC.

Đơn vị nhận quân có trách nhiệm phối hợp với UBND các cấp thực hiện việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện NVTG Công an nhân dân

Công dân được GNN và thực hiện NVTG Công an nhân dân phải có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong lệnh; trường hợp có lý do chính đáng mà không thể đến đúng thời gian, địa điểm thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc CQ,TC nơi làm việc, học tập và báo cáo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng Công an cấp huyện.

Các cấp, các CQ,TC, cá nhân và gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân thực hiện NVQS theo quy định của pháp luật.

 VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.