Thứ sáu Ngày 07 Tháng 10 Năm 2022, 02:47:19

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương

Ngày đăng: 08/07/2022

QK2 – Sáng 8-7, Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị (trực tiếp kết hợp với trực tuyến) tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 623). Dự hội nghị có đại biểu Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị);  Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần). Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Kim Hà, Phó Tư lệnh Quân khu trình bày báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Đảng ủy Quân khu.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Đảng ủy Quân khu và các ý kiến tham luận tại hội nghị đều khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phát huy truyền thống “Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Anh dũng – Chiến thắng” của LLVT Quân khu, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết 623 đã đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ SSCĐ của LLVT Quân khu trong tình hình mới. Nổi bật là: Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 623 gắn với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu và nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hằng năm. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Cục Hậu cần và các cơ quan Quân khu đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Đảng ủy Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ban hành kế hoạch thực hiện công tác hậu cần giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo sát với lộ trình, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp trên từng mặt công tác, phù hợp với đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ của LLVT Quân khu, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của bộ đội đối với công tác hậu cần được nâng lên; ngành hậu cần ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất khác, đặc biệt là trong phòng, chống dịch Covid-19, ứng phó với sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đời sống vật chất, tinh thần và các điều kiện bảo đảm ăn, mặc, ở, làm việc, sinh hoạt, công tác và công tác chăm sóc sức khỏe của bộ đội ngày càng nâng lên; tiềm lực, thế trận hậu cần trong KVPT ngày càng được củng cố và tăng cường, góp phần nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu trong mọi tình huống.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu trao đổi kinh nghiệm thực hiện công tác bảo đảm hậu trong LLVT Quân khu.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng các đại biểu tham quan bảng ảnh phản ánh kết quả công tác hậu cần của LLVT Quân khu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng và tính thiết thực, kịp thời của Nghị quyết 623 về công tác hậu cần đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của LLVT Quân khu 2 trong những năm qua; đồng thời dự báo những tác động của tình hình thế giới, khu vực, thiên tai, dịch bệnh, nhất là những biến động giá cả liên quan tới đời sống bộ đội…, ảnh hướng tới công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ của LLVT Quân khu trong thời gian tới. Để thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần từ nay nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân khu yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện Nghị quyết 623 gắn với nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm của các cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thống nhất quy hoạch, đầu tư ngân sách xây dựng các công trình cần thiết, lưỡng dụng trong căn cứ hậu cần, căn cứ hậu phương KVPT; củng cố, xây dựng tiềm lực hậu cần KVPT, quy hoạch thế trận hậu cần theo quyết tâm tác chiến, góp phần thực hiện mục tiêu “kép” về phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN; bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện hậu cần dự trữ SSCĐ ở các cấp, sẵn sàng lực lượng, phương tiện đáp ứng yêu cầu bảo đảm hậu cần thời bình, chủ động cho thời chiến. Tích cực đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần cho phù hợp với thực tiễn, gắn với cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội, pháp luật Nhà nước, nhất là trong mua sắm, đấu thầu; xã hội hóa các mặt hàng thông dụng, sẵn có trên thị trường để tiết kiệm ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng khai thác các nguồn lực, phát huy nội lực và sự hỗ trợ của địa phương, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất, đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên hậu cần. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 623.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 28 cá nhân; đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng 3 thể, 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 623.

Tin, ảnh: VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.