Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 12:47:16

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Ngày đăng: 12/10/2023

QK2 – Chiều 11-10, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp và trực tuyến) nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Chủ trì tại điểm cầu Bộ Ngoại giao có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bùi Văn Thạch, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại điểm cầu Quân khu, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14-2-2012 của Bộ Chính trị khóa XI, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Trước bối cảnh phức tạp, biến động, khó lường của tình hình quốc tế và khu vực, đòi hỏi công tác thông tin đối ngoại cần phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để bắt kịp với xu thế của thời đại, của khoa học-công nghệ. Do đó, ngày 15-6-2023, Bộ Chính trị chính thức ban hành Kết luận số 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, có tính chất định hướng chiến lược, là cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bộ máy cho công tác thông tin đối ngoại.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận số 57-KL/TW; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; huy động mọi nguồn lực trên cả ba phương diện nhân lực, vật lực và tài lực, cả trong và ngoài nước để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Tin, ảnh: TRỌNG HÙNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.