Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 02:01:11

Tiếp nối truyền thống, nỗ lực góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày đăng: 14/10/2016

Trải qua 60 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; luôn phát huy tốt vai trò đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương phải hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị hình thành mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên, lấy tên là Đoàn Thanh niên Việt Nam. Tháng 6-1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn Thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam-một tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của liên đoàn, do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt.

 Thanh niên Việt Nam nguyện đóng góp sức trẻ góp phần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn.

Thanh niên Việt Nam nguyện đóng góp sức trẻ góp phần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn.

Tháng 2-1950, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất tại xã Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đại hội đã thông qua nghị quyết và điều lệ của Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và bầu đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam (đồng chí Nguyễn Chí Thanh sau này là Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, qua 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam đã đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên, thanh niên phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và lao động sản xuất, góp phần tích cực vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta. Trong khí thế tiến công mạnh mẽ của tuổi trẻ miền Bắc ngày đêm hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tuổi trẻ miền Nam đấu tranh quyết liệt với quân Mỹ-Diệm, từ ngày 8 đến 15-10-1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc triệu tập Đại hội tại Nhà hát Lớn Hà Nội để thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam và lấy tên là Hội LHTN Việt Nam. Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ đến dự. Huấn thị tại đại hội, Bác căn dặn: “… Là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước nhà tốt đẹp-một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…”. Đại hội xác định tinh thần cơ bản của Hội LHTN Việt Nam là: “Đoàn kết rộng rãi, lâu dài, dựa trên sự thật thà, thân ái giúp đỡ nhau, tôn trọng tính chất độc lập của các tổ chức và làm việc theo phương pháp dân chủ bàn bạc để cùng nhau thỏa thuận, thống nhất ý kiến và thực hiện”. Đại hội khẳng định: Hội LHTN Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới. Từ đó, ngày 15-10 được Hội LHTN Việt Nam quyết định là Ngày truyền thống hằng năm của hội.

Thực hiện lời căn dặn của Bác, thanh niên Việt Nam đã phấn đấu đạt nhiều thành tích to lớn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn 80 vạn đoàn viên, hội viên, thanh niên miền Bắc tự nguyện đăng ký phấn đấu theo tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai”; 15 vạn thanh niên tình nguyện gia nhập các Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước. Hơn 3 triệu lượt thanh niên đăng ký tham gia Phong trào “Ba sẵn sàng” và hơn 2 triệu lượt thanh niên đăng ký tham gia Phong trào “Năm xung phong” cùng hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên, hội viên tình nguyện tham gia lực lượng vũ trang, nêu cao quyết tâm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Thanh niên Việt Nam đã góp phần xứng đáng vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Hội LHTN Việt Nam cùng với các tổ chức thành viên tập thể của hội đoàn kết phấn đấu; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; có đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức chấp hành pháp luật tốt, sống có văn hóa, vì cộng đồng. Thanh niên Việt Nam đã thực hiện tốt các chương trình và các cuộc vận động lớn do Hội LHTN Việt Nam phát động. Tiêu biểu là các chương trình: Lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh; Nâng cao dân trí, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển văn hóa, thể dục thể thao; Bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh; Công tác xã hội, bảo vệ môi trường; Hợp tác hữu nghị với tuổi trẻ trong khu vực và trên thế giới. Thanh niên thực hiện tốt các cuộc vận động: Học tập, sáng tạo vượt bậc vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Giúp nhau lập nghiệp vì dân giàu, nước mạnh; Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Vì chủ quyền Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên; Xây dựng nếp sống văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc; Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập; Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo; Thanh niên sống đẹp, sống có ích… Đặc biệt hiện nay, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ, thôi thúc và thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia.

Trong chặng đường phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Các thế hệ thanh niên Việt Nam đã viết nên truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu; xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn mà lịch sử giao phó, dám đi đến những nơi gian khổ nhất. Khi Đảng và nhân dân kêu gọi, thanh niên luôn sẵn sàng với tinh thần tự giác cao; hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, có hoài bão lớn để vươn tới những đỉnh cao của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao. Với những cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất (năm 1999); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2005).

Trong giai đoạn cách mạng mới, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đâu cần thanh niên có/ Đâu khó có thanh niên”, phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, các thế hệ hội viên, thanh niên Việt Nam luôn kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; phấn đấu rèn luyện đạo đức cách mạng trong sáng, có ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; nâng cao năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước. Các thế hệ thanh niên Việt Nam quyết tâm đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đẩy mạnh các chương trình, các cuộc vận động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, lập thân, lập nghiệp… Thanh niên Việt Nam nguyện đóng góp sức trẻ góp phần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

go top