Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 01:26:44

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Lữ đoàn 406: Bài 2: “Tự soi”, “tự sửa” mọi lúc, mọi nơi

Ngày đăng: 17/05/2017

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên, tổ chức thực hiện như thế nào để đạt được mục tiêu cao nhất như Nghị quyết đã xác định: Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Điều này đã được Đảng bộ Lữ đoàn 406 đặc biệt coi trọng.
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuy nhiên, làm thế nào để đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị thường xuyên nắm chắc 27 biểu hiện cũng như nội dung, ý nghĩa cốt lõi của Nghị quyết về xây dựng Đảng, từ đó vận dụng sát thực tiễn nhiệm vụ của bản thân và đơn vị? Trả lời cho câu hỏi này, Thiếu tá Trịnh Tuấn Anh, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 406 dẫn chúng tôi tham quan một lượt các đơn vị trực thuộc. Tại đây, chúng tôi được chứng kiến toàn bộ nội dung 27 biểu hiện suy thoái mà Đảng ta đã chỉ ra đều được ép plastic, đóng khung và treo thống nhất ở góc bên phải bàn làm việc của cán bộ từ cấp trung đội trưởng trở lên. Ngoài ra, tại phòng Hồ Chí Minh của các tiểu đoàn, chúng tôi cũng thấy nội dung này được phóng to, đóng khung, treo cố định trên tường, vị trí dễ quan sát. Việc đơn vị chỉ đạo đặt nội dung “27 biểu hiện” tại phòng ở và làm việc của cán bộ các cấp mục đích nhằm giúp mỗi đồng chí đảng viên hằng ngày trong quá trình làm việc, sinh hoạt, học tập vừa có điều kiện nắm chắc nội dung “27 biểu hiện”, tích cực phát huy những kết quả đã làm được, đồng thời “soi” vào đó để “sửa” những việc chưa làm được, chủ động tìm biện pháp khắc phục kịp thời.

Đảng viên trẻ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 406 nghiên cứu nội dung 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra.

Đảng viên trẻ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 406 nghiên cứu nội dung
27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra.

Theo Thiếu tá Nguyễn Quốc Trị, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 406, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 tại đơn vị cho thấy, 100% đảng viên không vi phạm vào 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa”. Tuy nhiên, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao, một số ít cán bộ, đảng viên còn có lúc lơ là trong công việc, chưa hiểu sâu kỹ về các vấn đề lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin; một số cấp ủy tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo đôi khi chưa tỉ mỉ, sâu sát, dẫn tới kết quả hoàn thành nhiệm vụ có lúc chưa cao. Tuy nhiên, sau kiểm điểm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị đã được nâng lên rõ rệt; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao, không có vi phạm kỷ luật, nội bộ cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đoàn kết, thống nhất.
Thượng tá Nguyễn Văn Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 406 cũng khẳng định, trước khi có Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), tinh thần chủ động tự học tập nâng cao trình độ lý luận của một số cán bộ, đảng viên trong đơn vị, nhất là số sĩ quan trẻ mới ra trường còn hạn chế. Việc phát huy vai trò trách nhiệm của số ít đảng viên sắp đến tuổi nghỉ hưu, số mới kết nạp còn ở mức độ, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chưa cao. Tuy nhiên, sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, trên tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, các cấp ủy đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã tập trung phân tích, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những khuyết điểm, trong đó khẳng định, nguyên nhân chủ yếu thuộc về cá nhân từng cán bộ, đảng viên. Quá trình kiểm điểm, mỗi cán bộ, đảng viên đều có giải trình cụ thể, kèm theo kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được tập thể chỉ ra; 100% cán bộ, đảng viên viết bản cam kết không vi phạm vào “27 biểu hiện”, có xác nhận của cấp ủy, chi bộ. Từ nội dung của bản cam kết cùng với kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, mỗi cá nhân sẽ tự đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, làm cơ sở để cấp ủy, chi bộ, các đảng viên tập trung đóng góp ý kiến, đề ra các chủ trương, biện pháp, phương hướng phấn đấu trong thời gian tiếp theo. Đảng ủy Lữ đoàn cũng luôn coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, bảo đảm đi vào thực chất, bất kỳ đảng viên nào có dấu hiệu vi phạm phải tiến hành kiểm tra, giám sát kịp thời; thường xuyên xây dựng tinh thần chiến đấu, phê bình, tự phê bình trong cấp ủy, chi bộ nhằm ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra.
Có thể khẳng định, việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng ở Đảng bộ Lữ đoàn 406 đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng lần này, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, có ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện mọi lúc, mọi nơi, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Đặc biệt, đợt kiểm điểm còn góp phần phát huy tinh thần đoàn kết cán-binh, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần xây dựng đơn vị VMTD.
Bài, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.