Thứ năm Ngày 22 Tháng 02 Năm 2024, 12:36:19

Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày đăng: 15/06/2023

QK2 – Ngày 15-6, đoàn công tác Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quân khu do Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án 1371; công tác quản lý, chấp hành pháp luật, kỷ luật 6 tháng đầu năm 2023 tại các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc. Tham gia đoàn công tác có các cơ quan chức năng Quân khu.

Đại tá Nguyễn Như Bách chủ trì kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc.

Đoàn công tác kiểm tra tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật”; công tác 1389, công tác tiếp dân tại Ban CHQS huyện Yên Lạc.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã tổ chức quán triệt sâu sắc đến 100% cán bộ, chiến sĩ nội dung cơ bản các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về công tác tuyên truyền PBGDPL, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả "Ngày Pháp luật" hàng tháng. Phát huy vai trò của lực lượng DQTV, DBĐV trong huấn luyện kết hợp với tuyên truyền PBGDPL, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Phối hợp với cơ quan Tư pháp, Tuyên giáo của địa phương tuyên truyền lưu động, tập trung vào Luật NVQS, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật DQTV cho LLVT, nhân dân địa phương. Quân nhân các đơn vị an tâm tư tưởng công tác, xác định tốt nhiệm vụ, đơn vị bảo đảm an toàn, không có VPKL.

Kiểm tra "Tủ sách Pháp luật" tại Ban CHQS huyện Yên Lạc.

Đoàn công tác kiểm tra nhận thức đối với cán bộ, nhân viên Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc.

Đoàn công tác tham quan nhà truyền thống Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, PBGDPL là  nội dung quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Mọi quân nhân cần có nhận thức thật cơ bản, đúng đắn về công tác PBGDPL, triển khai có hiệu quả Đề án 1371. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị các cấp về công tác quản lý, chấp hành pháp luật, kỷ luật và Đề án 1371. Lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với địa phương; đổi mới, đa dạng, phong phú hình thức tuyên truyền, chú trọng khai thác tủ sách pháp luật điện tử phục vụ tuyên truyền cho bộ đội. Phát huy tốt vai trò, đẩy mạnh các tổ chức quần chúng tham gia vào công tác PBGDPL, thực hiện Đề án 1371. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ đảng. Tăng cường bám nắm, giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng trong đơn vị. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng ở đơn vị, giúp quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không để bị động trước tình hình tai tệ nạn xã hội bên ngoài tác động trực tiếp đến LLVT. Phối hợp chặt chẽ với địa phương, Ban Tuyên giáo, báo đài của địa phương tuyên tuyền không chỉ về pháp luật mà cả về công tác QS-QP ở địa phương trong công tác tuyên truyền. Nắm, dự báo, đánh giá, tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương nâng cao công tác QS-QP ở địa phương, trong xây dựng khu vực phòng thủ. Ổn định ANCT-TTATXH, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế.

Tin, ảnh: TRỌNG HÙNG

* Ngày 15-6, đoàn công tác Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quân khu do Đại tá Lê Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL và triển khai thực hiện Đề án 1371 tại Ban CHQS huyện Hạ Hoà (Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ) và Kho K5, Cục Kỹ thuật Quân khu. Tham gia đoàn công tác có các cơ quan chức năng Quân khu.

Tại Ban CHQS huyện Hạ Hoà, đoàn công tác hành kiểm tra các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp đối với công tác phối hợp PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; công tác quản lý, duy trì kỷ luật, pháp luật của cơ quan, đơn vị; nền nếp hoạt động của Hội đồng PBGDPL và Ban chỉ đạo Đề án 1371 các cấp theo quy chế, quy định. Kết quả tổ chức, phổ biến giáo dục các nội dung pháp luật; thực hiện “Ngày pháp luật” hằng tháng ở các cơ quan, đơn vị; quản lý duy trì hoạt động tủ sách pháp luật các cấp.

Đại tá Lê Văn Trung chủ trì kiểm tra.

Kiểm tra nhận thức cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Hạ Hoà.

Qua kiểm tra cho thấy, 6 tháng đầu năm Đảng uỷ, Ban CHQS huyện Hạ Hoà thường xuyên quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Quân khu, Bộ CHQS tỉnh về công tác phối hợp PBGDPL. Kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tổ giáo viên giảng dạy chính trị và tuyên truyền PBGDPL ở đơn vị đúng số lượng, thành phần, bảo đảm chất lượng. Công tác giáo dục các chuyên đề pháp luật; quán triệt các văn bản, chỉ thị, thông báo của cấp trên, tổ chức “Ngày pháp luật” được thực hiện có nền nếp, theo đúng quy định. Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, cơ quan truyền thông huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung pháp luật, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Thành viên đoàn công tác kiểm tra văn bản, sổ sách công tác thanh tra pháp chế, bảo vệ an ninh.

Thực hiện Đề án 1371, Ban CHQS huyện Hạ Hoà tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án, giai đoạn 2021 – 2027; xây dựng kế hoạch, tổ giúp việc; quy chế thực hiện Đề án. Nội dung, hình thức tuyên truyền bám sát đặc điểm, nhiệm vụ của Ban CHQS huyện, gắn với công tác quản lý, duy trì kỷ luật, tạo sự thống nhất, đồng bộ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện và nhân dân trên địa bàn.

Kết luận các nội dung kiểm tra, Đại tá Lê Văn Trung nhấn mạnh, đơn vị thực hiện tốt các nội dung kiểm tra; quán triệt đầy đủ các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác tuyên truyền PBGDPL. Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra lưu ý, đơn vị cần tiếp thu những tồn tại đã được thành viên đoàn công tác chỉ ra, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL; đồng thời yêu cầu đề nghị, Ban CHQS huyện tiếp tục phát huy hiệu quả các nội dung của Hội đồng phối hợp PBGDPL; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương; phân loại, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, tuyên truyền cho các đối tượng trên địa bàn; phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức trực quan tại cơ quan, đơn vị; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bộ đội, xây dựng cơ quan, đơn vị trở thành điểm sáng văn hoá trên địa bàn đơn vị đóng quân. 

Tại Kho K5, Cục Kỹ thuật Quân khu, đoàn công tác tiến hành kiểm tra các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp đối với công tác phối hợp PBGDPL; nền nếp hoạt động của Hội đồng PBGDPL và Ban chỉ đạo Đề án 1371 theo quy chế, quy định. Kết quả tổ chức PBGDPL, thực hiện “Ngày pháp luật” hằng tháng ở các cơ quan, đơn vị; duy trì, quản lý hoạt động tủ sách pháp luật.

 Đại tá Lê Văn Trung phát biểu tại buổi kiểm tra.

 

6 tháng đầu năm, Đảng uỷ, chỉ huy Kho K5 đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyên truyền PBGDPL; chủ động kiện toàn tổ giáo viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đúng quy định. Đảng uỷ, chỉ huy Kho thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền PBGDPL ở các cơ quan, đơn vị; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chỉ huy các ban, đội thực hiện tốt công tác tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng, định hướng tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Đoàn công tác kiểm tra công tác tuyên truyền, PBGDPL.

 Kết luận các nội dung kiểm tra, Đại tá Lê Văn Trung biểu dương kết quả công tác tuyên truyền PBGDPL của Kho K5; đồng thời yêu cầu đơn vị chú trọng làm tốt công tác quản lý, sử dụng tủ sách pháp luật theo đúng quy định; phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong cơ quan, đơn vị, nhất là hoạt động của Hội đồng quân nhân trong tuyên truyền PBGDPL. Phát huy các mô hình, cách làm phù hợp, đa dạng hoá tuyên truyền PBGDPL. Thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động phối hợp giúp đỡ nhân dân địa phương. Tăng cường đoàn kết nội bộ, quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị.

Tin, ảnh: MẠNH TƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.