Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 04:13:27

Thông tin nhân dân góp phần giữ vững thông tin liên lạc trên địa bàn Tây Bắc

Ngày đăng: 16/02/2024

QK2 – Lữ đoàn 604 là đơn vị binh chủng, có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên và đột xuất cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chỉ huy, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn Tây Bắc của Tổ quốc. Đơn vị đóng quân phân tán tại 6/9 tỉnh trên địa bàn Quân khu, điều kiện đi lại khó khăn, phức tạp. Với nhiệm vụ nặng nề của một đơn vị bảo đảm TTLL cấp chiến dịch, để giữ vững mạnh máu thông tin liên lạc, công tác thông tin nhân dân trong những năm qua đã được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Xuân Quang, Lữ đoàn trưởng trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023. Ảnh: VĂN HIẾU

 

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định: Làm tốt công tác thông tin nhân dân (TTND) là góp phần quan trọng để xây dựng địa bàn an toàn, nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với đặc điểm các tuyến cáp, trạm máy được triển khai trên nhiều địa bàn, trong đó có những địa bàn phức tạp về tình hình ANCT, TTATXH. Khi tiến hành công tác TTND trên các địa bàn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đồng thời cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với đông đảo nhân dân, nâng cao cảnh giác cách mạng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xây dựng địa bàn an toàn, giữ vững ổn định chính trị và đời sống nhân dân, chăm lo xây dựng quốc phòng toàn dân.

Nắm vững quan điểm của Đảng về công tác dân vận và làm tốt công tác dân vận nói chung, công tác TTND nói riêng là những bài học sâu sắc được đúc rút trong thực tiễn bảo đảm TTLL của bộ đội thông tin. Trong điều kiện, giai đoạn hiện nay tiến hành tốt công tác TTND có ý nghĩa vô cùng to lớn góp phần bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc quân sự an toàn, vững chắc trong mọi tình huống. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn làm tốt công tác giúp nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới với hàng nghìn ngày công, tham gia dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương nơi đơn vị đóng quân, vừa cùng với nhân dân tích cực, chủ động bằng nhiều biện pháp cảnh báo, phòng ngừa các nguy cơ xảy ra mất an toàn cho tuyến cáp, trạm máy do tác động của con người và sự tàn phá của thiên tai, hỏa hoạn. Tham gia khắc phục các sự cố, góp phần bảo vệ an toàn các tuyến cáp và trạm máy thông tin trên địa bàn, bảo đảm TTLL luôn ổn định, thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống.

Trong những năm qua, để thực hiện hiệu quả công tác TTND, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác TTND đối với an toàn, vững chắc của mạng, tuyến thông tin do đơn vị quản lý. Chủ động đánh giá đúng tình hình, đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị để đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác TTND trên các địa bàn đơn vị đóng quân, có tuyến cáp đi qua. Nghị quyết lãnh đạo của các tổ chức Đảng đặc biệt coi trọng triển khai làm tốt công tác TTND, thực hiện giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên phụ trách; gắn kết quả triển khai công tác TTND với đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong năm; phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị bạn trên địa bàn tuyến cáp đơn vị quản lý đi qua để tiến hành công tác TTND. Trong đó, tiêu biểu là các Trạm Vi ba SK9, SK10 của Đại đội 4; Trạm đường dây K7, K8, K9 của Đại đội 6.

Huấn luyện kíp xe thông tin cơ động.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành xây dựng được mạng lưới TTND từ các tổ, trạm đến các tiểu đoàn trong toàn Lữ đoàn và ở các địa phương, cơ quan đơn vị bạn. Thường xuyên bổ sung kiện toàn đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tiến hành công tác TTND có phẩm chất đạo đức tốt, khả năng vận động quần chúng, hiểu sâu sắc tập quán, phong tục của từng địa phương, gương mẫu chấp hành nghiêm Pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được bồi dưỡng kiến thức, các nội dung của công tác TTND đi vào hoạt động có nền nếp; thường xuyên xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với các cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi có tuyến cáp đơn vị đi qua. Tiêu biểu là các tập thể Trạm SK9, SK10 và Đại úy QNCN Nguyễn Danh Hoàn, Trạm Vi ba SK9.

Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của công tác dân vận nói chung và công tác TTND nói riêng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã duy trì nghiêm túc nền nếp công tác TTND: Hàng tuần, kế hoạch lên tuyến của đơn vị được thông báo đến từng cán bộ SQ, QNCN, HSQ-BS, xác định các nội dung chính của công tác tuần tra và làm TTND. Theo phân cấp, trong từng phiên lên tuyến của cán bộ các cấp đã kết hợp triển khai công tác TTND đến các cấp uỷ, chính quyền địa phương; các cơ quan, đơn vị. Kết quả công tác tuần tra tuyến, làm TTND, giám sát các điểm thi công… của cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đạt 98,93% kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, việc triển khai công tác tuần tra, kiểm tra tuyến thường xuyên đã nắm bắt các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của tuyến, báo cáo kịp thời xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết có tình, có lý, được người dân ủng hộ, giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, các đơn vị đã phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong hoạt động dân vận nói chung và công tác TTND nói riêng. Trong chương trình hoạt động hằng năm, các chi đoàn, chi hội phụ nữ của đơn vị đã có nhiều hoạt động phối hợp với các tổ chức đoàn, phụ nữ địa phương tuyên truyền vận động nhân dân và trực tiếp tham gia giúp đơn vị với 642 lượt ngày công, tổ chức làm vệ sinh đánh số 382 lượt cột thông tin, phát quang 25,74km tuyến dây, phát quang 800m² thực bì phòng cháy các trạm máy. Tổ chức mô hình “Đoạn tuyến quân – dân” ở các tổ, trạm, hoạt động có hiệu quả, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa các hành vi, việc làm có thể gây mất an toàn cho tuyến cáp trên các địa bàn.

Đồng thời, trong những năm qua, công tác TTND thường xuyên được triển khai trên từng tổ, tuyến. Quá trình tuần tra, bảo vệ tuyến hàng ngày kịp thời nắm bắt phản ánh của nhân dân và nắm thực tế tuyến cáp, tình hình thi công các công trình có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức giám sát quá trình thi công để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các tuyến. Các tổ, trạm trung đội, đại đội đóng quân độc lập đã tham gia các hội nghị địa bàn tổ chức ở các thôn, khu dân cư, các xã, phường, qua đó nắm bắt tình hình ANCT địa bàn và tiến hành tuyên truyền, vân động nhân dân tham gia bảo vệ tuyến cáp, trạm máy của đơn vị quản lý. Đối với các ca trạm thông tin đều liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương hiệp đồng lực lượng tham gia ứng phó các tình huống thiên tai, hỏa hoạn.

Để phát huy hơn nữa vai trò của công tác TTND, tạo sự ổn định, vững chắc hơn nữa của hệ thống TTLL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 604 xác định tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, người chỉ huy các cấp, đặc biệt là cấp tiểu đoàn, đại đội, trung đội trong tổ chức và thực hiện có hiệu quả công tác TTND ở từng đơn vị. Đổi mới và nâng cao chất lượng quán triệt, giáo dục nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện công tác TTND, làm chuyển biến sâu sắc về tinh thần trách nhiệm, động cơ đúng đắn, lòng nhiệt tình, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm, tìm tòi sáng tạo, phát huy sức mạnh đồng bộ của các tổ chức trong đơn vị để tiến hành công tác TTND đạt hiệu quả cao. Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức, biện pháp tổ chức phối hợp, kết hợp với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương, xây dựng được niềm tin, sự yêu mến, giúp đỡ tận tình của các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan đơn vị và nhân dân trên các địa bàn tuyến cáp đi qua. Nâng cao chất lượng, nội dung hoạt động tuyên truyền, vận động đối với nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường hoạt động giao lưu, kết nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn đóng quân, địa bàn có tuyến cáp đi qua vững mạnh.

Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tiến hành công tác TTND cho cán bộ, chiến sĩ nắm đầy đủ, cụ thể mạng tuyến của đơn vị, nâng cao trình độ, khả năng, kỹ năng tiến hành công tác thông tin nhân dân, để khi tiến hành công tác tuần tra, giám sát mạng tuyến, thực hiện vận động quần chúng, nhân dân trên địa bàn, mỗi cán bộ, chiến sĩ có kiến thức thường trực, khả năng giúp đỡ nhân dân với những công việc cụ thể xây dựng lòng tin cho nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng của đơn vị và địa phương để thực hiện tốt công tác TTND. Tăng cường công tác kiểm tra của các cấp đối với nền nếp, chế độ,  chất lượng tiến hành công tác TTND. Coi trọng hoạt động sơ kết, rút kinh nghiệm tiến hành công tác TTND…

Công tác TTND trong những năm qua đã có những đóng góp vô cùng to lớn đối với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTLL, SSCĐ của Lữ đoàn 604 nhằm bảo đảm TTLL thông suốt, vững chắc, bí mật, an toàn. Cùng với đó đã góp phần to lớn vào thực hiện công tác dân vận của đơn vi. Đây là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của Lữ đoàn cần được duy trì để phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Thượng tá HOÀNG VĂN TOÀN, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 604
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.