Chủ nhật Ngày 05 Tháng 02 Năm 2023, 05:10:00

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ

Ngày đăng: 30/11/2022

QK2 – Sáng 30-11, Đảng ủy Sư đoàn 355 tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2023. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị.

 

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thế Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 355 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là: Duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị làm tốt công tác phúc tra, thâm nhập, sắp xếp nguồn dự bị động viên, kiểm tra sẵn sàng động viên và tiếp nhận, huấn luyện quân nhân dự bị theo đúng quy định. Nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh, tiêu biểu được triển khai đồng bộ; hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Những kết quả đạt được là cơ sở, tiền đề để Đảng ủy Sư đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 xác định trong Nghị quyết; xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên nhấn mạnh một số nội dung yêu cầu Sư đoàn tập trung giải quyết tốt ngay từ đầu năm 2023; trong đó thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo; giải quyết tốt tranh chấp đất quốc phòng, các mối quan hệ với chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn. Đồng chí Chính ủy Quân khu cũng yêu cầu, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhiệm vụ của Sư đoàn; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho Sư đoàn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐÀO NGUYỄN

* Sáng 30-11, Đảng ủy Sư đoàn 316 tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu dự chỉ đạo. Tham dự có Thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn 316 đã quán triệt, triển khai, thực hiện đồng bộ, toàn diện Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật: Chất lượng huấn luyện, diễn tập và trình độ, khả năng SSCĐ được nâng cao; phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn; xử trí kịp thời hiệu quả các tình huống; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật thường xuyên được đổi mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy Sư đoàn 316 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh: Trong thời gian tới Đảng ủy Sư đoàn 316 tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện, diễn tập, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nâng cao sức mạnh tổng hợp. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và cấp ủy, chính quyền các địa phương nắm chắc tình hình, xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tập trung xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập ở các cấp. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm chắc giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay từ cơ sở. Phòng chống hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bảo đảm tốt phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ và chăm lo tốt đời sống bộ đội…

Tin, ảnh: TRỊNH BÌNH

* Sáng 30/11, Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự chỉ đạo.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn tác động chi phối, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo; thực hiện đúng quan điểm “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất và đánh giá thực chất) và phương châm “Chất lượng đào tạo nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Thực hiện nghiên cứu 3 đề tài, 2 sáng kiến ngành, 6 giáo trình, tài liệu giáo dục đào tạo; tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến trang bị đào tạo các trường quân sự Quân khu kết quả xếp thứ 2 toàn đoàn. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên rõ rệt, 100% đạt yêu cầu, trong đó 82% đạt khá, giỏi, tăng 4,88% so với năm 2021. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; chỉ đạo 25/25 chi bộ cơ sở đại hội thành công tốt đẹp; kiện toàn 38 đồng chí cấp ủy viên các cấp; tổ chức kết nạp 27 đảng viên mới, công nhận 30 đảng viên chính thức; làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho 705 đồng chí.

Hội nghị cũng đã thống nhất đề ra 9 chỉ tiêu và các biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải đã biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường đã đạt được trong năm vừa qua, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong nhà trường tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ; đào tạo gắn với thực tiễn, nhất là nhiệm vụ phòng chống thiên tai; quan tâm hơn nữa đến đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; chất lượng thi tốt nghiệp cuối khóa; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đảm bảo an toàn, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

* Sáng 30-11, Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2023. Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu dự chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt kết quả tốt. Nổi bật là: Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác kỹ thuật; tổ chức thành công hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, QUTW, Đảng ủy Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; chủ động xây dựng nghị quyết 6 tháng, nghị quyết năm, nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; hoàn thiện quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, duy trì nghiêm lượng vật chất, trang bị hậu cần dự trữ SSCĐ; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật; chỉ đạo sâu sát các đơn vị tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; quán triệt và thực hiện nghiêm quy định vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; các đơn vị, kho tàng an toàn tuyệt đối; đời sống cán bộ, chiến sĩ ngày càng được  nâng lên…

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Cục Kỹ thuật Quân khu đã đạt được trong năm vừa qua; đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác kỹ thuật; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; tập trung vào các khâu đột phá; quản lý chặt chẽ VKTBKT, nhất là các kho, trạm đảm bảo an toàn tuyệt đối; duy trì chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội…

Tin, ảnh: THU HUYỀN

* Sáng 30-11, Đảng ủy Đoàn Kinh tế – Quốc phòng (KT-QP) 345 tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2023. Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị.

 

Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, nhiệm vụ của Đoàn KT-QP 345 tiếp tục được điều chỉnh mở rộng thêm tại 5 xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Khương. Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu và sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị bạn trong Khu KT-QP, Đảng ủy Đoàn KT-QP 345 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Đảng ủy Đoàn đã lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; 100% cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, phương án SSCĐ sát với nhiệm vụ và địa bàn đảm nhiệm. Phối hợp với các lực lượng (quân sự, công an, biên phòng) thực hiện tốt công tác nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, không để bị động bất ngờ. Chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, trang bị phương tiện SSCĐ, tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, TTATXH và an ninh biên giới, xây dựng, bảo vệ vững chắc KVPT địa phương. Duy trì, thực hiện nghiêm công tác huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm 100% nội dung, thời gian, quân số theo kế hoạch; kết quả huấn luyện, kiểm tra các nội dung, 100% đạt yêu cầu, có 85% khá, giỏi; tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt giỏi. Đảng ủy Đoàn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện các mô hình sản xuất; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng và phát triển các Khu KT-QP đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; Quyết định của Bộ Quốc phòng “Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng và phát triển Khu Kinh tế – Quốc phòng Bát Xát, tỉnh Lào Cai đến năm 2025”; Dự án đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 2) Khu KT-QP Bát Xát. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã cử 486 lượt cán bộ xuống các xã, thôn, bản làm công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững mạnh; giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ 300 triệu đồng và giúp 350 ngày công xây dựng 6 nhà “Tình Quân – Dân” cho hộ nghèo thuộc các xã vùng dự án; triển khai xây dựng 1 nhà đồng đội cho QNCN trị giá 100 triệu đồng; tổ chức mở các lớp dạy xóa mù chữ cho nhân dân trên địa bàn đạt chất lượng tốt. Thực hiện tốt Chương trình 12 Quân – Dân y kết hợp, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.200 lượt người. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và các trường học, học sinh các xã vùng dự án trị giá gần 500 triệu đồng, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân, dân; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Cùng với đó, Đảng ủy Đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đột phá “Tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật” và xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”… Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Đoàn thực sự TSVM. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 đạt kết quả tốt.

 

Đại tá Nguyễn Văn Kết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ý kiến các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, Đảng ủy Đoàn xác định 16 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2023.

Đại tá Phan Văn Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 345 phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Đoàn đã đạt được trong năm 2022; đồng thời gợi mở, định hướng một số nội dung, nhiệm vụ cho Đảng ủy Đoàn tập trung lãnh đạo trong năm tới. Theo đó, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu: Đảng ủy Đoàn KT-QP 345 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định, quyết định của Quân khu và Bộ Quốc phòng để cụ thể hóa thành quy chế, chủ trương, chỉ tiêu nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy cấp mình gắn với chấp hành, thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm theo đúng quy định, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách, tổ chức đấu thầu theo đúng quy định. Chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các dự án, mô hình sản xuất của Đoàn gắn với phân công trách nhiệm cấp ủy, đảng viên phụ trách trên từng nhiệm vụ, từng địa bàn. Phát huy vai trò đội ngũ TTTTN trong xây dựng các mô hình sản xuất giúp dân xóa đói giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Cùng ngày, Đoàn KT-QP 345 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự, quốc phòng, kinh tế năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tin, ảnh: VŨ HẢI

* Sáng 30-11, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng đảng bộ năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Năm 2022, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Yên Bái đã tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nhiệm vụ đan xen, có nhiệm vụ khó và phức tạp. Tại hội nghị, ý kiến các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm và bàn biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Đảng uỷ cũng đề ra 4 giải pháp và 8 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân nhấn mạnh: Năm 2022, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Yên Bái lãnh đạo LLVT tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực sự là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh. Đảng uỷ đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, nhất là triển khai tốt đợt sinh hoạt tự soi, tự sửa được cấp trên đánh giá cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu mong muốn Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiếp tục quân tâm hơn nữa giúp Đảng uỷ Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu Đảng uỷ Quân sự tỉnh cần thực hiện tốt các giải pháp và nhiệm vụ đã được xác định. Trước mắt, tập trung vào công tác tuyển quân và công tác chuẩn bị bảo đảm tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh hoàn thiện các quy chế, chương trình phối hợp với cấp uỷ và cơ quan chức năng để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cùng nhiều nhiệm vụ khác.

Đồng chí Đỗ Đức Duy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy cảm ơn Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã luôn sát cánh, giúp đỡ Đảng uỷ Quân sự tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng uỷ Quân sự tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đối với Đảng uỷ Quân sự tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh yêu cầu, thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên”, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, khẳng định được vị trí, vai trò của LLVT trong cấp uỷ, chính quyền địa phương và trong lòng nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Tin, ảnh: TRƯỜNG DŨNG – NGỌC SẮC

* Sáng 30-11, Đảng ủy Lữ đoàn 604 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Dự chỉ đạo có Thiếu tướng Đoàn Quốc Việt,  Phó Tham mưu trưởng Quân khu. Đại tá PhạmVăn Trường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Quốc Việt, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022, Đảng uỷ Lữ đoàn đã quán triệt, chấp hành nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của Quân khu; nghiêm túc, chấn chỉnh rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra của năm 2021; tập trung lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, đạt được kết quả nổi bật.

Đại tá Phạm Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy Lữ đoàn xác định quán triệt, triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi 7 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ SSCĐ, duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ, trực ban, trực TTLL. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, khai thác, sử dụng và làm chủ các phương tiện thông tin, nhất là trang bị khí tài mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Làm tốt công tác huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp trung đội, đại đội; nâng cao chất lượng huấn luyện các phân đội thông tin cơ động đạt trình độ “tinh nhuệ”. Lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền, thi đua, văn hóa, văn nghệ có chiều sâu, sát thực tế; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật…

Tin, ảnh: THÚY HẰNG

* Sáng 30-11, Đảng ủy Lữ đoàn 168 tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự chỉ đạo hội nghị. Thượng tá Vũ Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Năm 2022, Đảng ủy Lữ đoàn 168 đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Lãnh đạo duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, trực chỉ huy, tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức luyện tập thuần thục các kế hoạch, phương án SSCĐ, tổ chức huấn luyện các đối tượng đúng, đủ nội dung. Kết quả huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó 83,6% khá, giỏi (vượt 0,6% so với nghị quyết năm). Nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kỷ luật của bộ đội; thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ. Bảo đảm đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội; hoạt động khám, chữa bệnh được duy trì chặt chẽ, chất lượng, quân số khỏe đạt trên 99%; hệ thống trang thiết bị, doanh cụ đồng bộ, thống nhất. Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa VKTBKT, duy trì hệ số bảo đảm và hệ số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Toàn cảnh hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Thượng tá Vũ Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Trong năm, Đảng ủy Lữ đoàn lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, tham gia hội thi, hội thao, diễn tập các cấp đạt kết quả cao, như: Giải Nhất Hội thi Khẩu đội pháo binh toàn năng toàn quân năm 2022; giải Nhì Hội thi Chủ nhiệm Kỹ thuật sư, lữ đoàn toàn quân; giải Ba Hội thi cán bộ chính trị giỏi cấp Quân khu; 2 giải Nhì, 1 giải Ba Hội thi tiểu đoàn trưởng, chính trị viên giỏi cấp Quân khu, đứng đầu các Lữ đoàn binh chủng tham gia hội thi; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2022, đơn vị tuyệt đối an toàn mọi mặt. Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vũng mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lữ đoàn đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, được Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2022.

Tại Hội nghị, Đảng ủy đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Tập trung vào: Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ QS-QP, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng huấn luyện”, “Tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật”, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật, tỉ lệ vi phạm thông thường phải xử lý dưới 0,2%; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết khắc phục khó khăn; xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Lữ đoàn…

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.