Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024, 02:12:42

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả dân chủ cơ sở

Ngày đăng: 17/04/2024

QK2 – Trong 2 ngày (16 và 17-4), đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (DCCS) Đảng uỷ Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng BCĐ thực hiện Quy chế DCCS Đảng uỷ Quân khu, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực hiện Quy chế DCCS đối với Sư đoàn 304. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ thực hiện Quy chế DCCS Đảng uỷ Quân khu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Đảng uỷ Quân khu kiểm tra 4 nội dung trọng tâm trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đối với Sư đoàn 304.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Đảng uỷ Quân khu, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo

Với 4 nội dung kiểm tra (trọng tâm gồm việc thực hiện dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng; dân chủ trong công tác quản lý, điều hành của người chỉ huy; thực hiện quyền dân chủ của quân nhân thông qua hoạt động của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng; mối quan hệ giữa cấp uỷ, chính ủy, sư đoàn trưởng và các tổ chức trong CQ,ĐV), đoàn công tác đã kiểm tra đối với Đảng ủy Sư đoàn, các cơ quan Sư đoàn và Trung đoàn 24, thanh tra mở rộng đối với Trung đoàn 9, đồng thời tổ chức các hội nghị đối thoại dân chủ và lấy phiếu khảo sát đối với đại diện cán bộ, nhân viên, chiến sĩ (CB,NV,CS) về việc thực hiện Quy chế DCCS trong CQ,ĐV.

Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Đảng uỷ Quân khu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu gặp gỡ, nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung đoàn 24 (Sư đoàn 304)

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Đảng uỷ Quân khu kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Phòng Chính trị Sư đoàn 304

Qua kiểm tra, đoàn công tác của BCĐ thực hiện Quy chế DCCS Đảng uỷ Quân khu nhận thấy, Đảng uỷ Sư đoàn và cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ Sư đoàn 304 đã quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung về xây dựng và thực hiện quy chế DCCS; kịp thời ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy và duy trì thực hiện theo đúng quy định. Các hoạt động dân chủ trong lãnh đạo của cấp uỷ đảng, quản lý điều hành của người chỉ huy và quyền dân chủ của quân nhân được phát huy; nội bộ đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao… Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra 4 hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị 5 nội dung trọng tâm mà Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 304 cần nghiêm túc khắc phục và chú trọng triển khai thực hiện trong thời gian tới..

Đại tá Vũ Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 304 phát biểu tiếp thu những nội dung Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Đảng uỷ Quân khu đã chỉ ra.

Thay mặt BCĐ và đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế DCCS của Đảng uỷ Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 304 cần nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và triển khai thực hiện tốt các kiến nghị mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế và hệ thống các văn bản của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và BCĐ thực hiện Quy chế DCCS Đảng uỷ Quân khu về DCCS; đẩy mạnh làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng phát huy dân chủ, đối thoại dân chủ, trách nhiệm nêu gương trong CB,NV,CS ở mọi lúc, mọi nơi, nhất là đối với cấp ủy, chủ trì các cấp; tăng cường đoàn kết, gắn thực hiện chức trách, nhiệm vụ của CB,NV,CS với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng CQ,ĐV vững mạnh toàn, “Mẫu mực, tiêu biểu”… 

Tin, ảnh:   NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.