Thứ sáu Ngày 24 Tháng 05 Năm 2024, 08:51:31

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng: 07/12/2018

QK2 – Đoàn công tác Quân khu vừa tổ chức kiểm tra công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành kỷ luật tại Trường Quân sự Quân khu, Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316), Ban CHQS huyện Đoan Hùng, Phù Ninh (Phú Thọ), Lữ đoàn 406. Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Như Bách chủ trì kiểm tra công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trường Quân sự Quân khu.

Đoàn công tác kiểm tra toàn diện từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật; công tác quản lí, duy trì và giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật đến công tác tổ chức xây dựng, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” và tủ sách pháp luật; kiểm tra thực tế kiến thức pháp luật đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị.

Đoàn công tác kiểm tra tủ sách pháp luật tại Ban CHQS huyện Đoan Hùng.

Đại tá Nguyễn Như Bách ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành kỷ luật; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng trên địa bàn, thường xuyên kiện toàn, phát huy vai trò của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ báo cáo viên để tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Tin, ảnh: KIỀU ANH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.