Thứ bảy Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024, 04:42:19

Tăng cường cải cách hành chính trong LLVT Quân khu

Ngày đăng: 24/05/2024

QK2 – Sáng 24-5, tại Hội trường Quân khu, Văn phòng BTL Quân khu tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng, áp dụng ISO 9001:2015 năm 2024 bằng hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến tại điểm cầu Quân khu và điểm cầu các đơn vị. Tham dự có Đại tá Đào Ngọc Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu Quân khu.

Trung tá Đinh Thế Giang, Phó Chánh Văn phòng Quân khu lên lớp chuyên đề số 1.

Quang cảnh tại điểm cầu Quân khu.

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, hiệu quả, hoàn thành tốt các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngày càng được nâng cao, góp phần phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành các nhiệm vụ ở các cấp. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, thực hiện công tác hành chính, vẫn xuất hiện một số tồn tại hạn chế nhất định.

Xuất phát từ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, với tinh thần: "'Cấp trên tập huấn cho cấp dưới" tiếp thu những văn bản và nội dung chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Văn phòng Quân khu tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị với 6 chuyên đề, trong đó các chuyên đề: Nhận thức chung về cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng, nhiệm vụ cải cách hành chính trong LLVT Quân khu giai đoạn 2021-2025 và năm 2024; Công tác cải cách TTHC, kiểm soát thủ tục hành chính; hướng dẫn thống kê, công bố công khai, rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC trong Quân khu; Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, văn bản quy phạm nội bộ trong Quân khu sẽ được tập huấn chung cho cán bộ, nhân viên trực thuộc 4 cơ quan Quân khu và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu. Tập huấn riêng cho Bộ CHQS các tỉnh và 27 đơn vị cấp huyện được đầu tư xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 các chuyên đề: Nhận thức chung về HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, sự cần thiết xây dựng, áp dụng tại đơn vị; Xây dựng kế hoạch; triển khai xây dựng áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị; Đánh giá nội bộ; duy trì, cải tiến, mở rộng, thu hẹp HTQLCL áp dụng trong giải quyệt các TTHC tại cơ quan, đơn vị.

Thông qua tập huấn sẽ bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị về cộng tác CCHC, cải cách TTHC; nhằm thống nhất công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: TRỌNG HÙNG.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.