Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 09:00:00

“Sức mạnh nội sinh” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày đăng: 23/04/2024

LTS – Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 – 2024 của Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) được Cục Chính trị Quân khu và Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo tiến hành trước để rút kinh nghiệm, tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây cũng là dịp để Huyện ủy, UBND huyện đánh giá và rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng (TĐ-KT) và phong trào TĐQT gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương những năm qua; xác định các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo huyện Tam Dương động viên thanh niên ưu tú của địa phương nhập ngũ năm 2024. Ảnh: CTV

 

Nhận thức đúng về vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở trong huyện, LLVT huyện Tam Dương luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, triển khai thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Phong trào TĐQT của LLVT huyện ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và địa phương, cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể; gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, XIII); Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, lồng ghép, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành, như: Cuộc vận động “Quản lý khai thác  VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT”; phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phong trào TĐQT của LLVT huyện với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng” đã gắn với thực hiện phong trào thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành 3 nhất”; chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả “ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, diễn tập và khả năng làm tham mưu; đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành phát luật, kỷ luật và đột phá về trách nhiệm nêu gương của các bộ, đảng viên.

Qua thực tiễn tổ chức phong trào TĐQT gắn với các đợt thi đua đột kích cao điểm đã xuất hiện nhiều nhiều mô hình hay với cách nghĩ, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực; làm tốt việc biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, từ đó, kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, tinh thần hăng say trong thực hiện nhiệm vụ.

Có thể tự hào khẳng định: Phong trào TĐQT của LLVT huyện Tam Dương trong 5 năm qua luôn là động lực, tạo sức mạnh nội sinh thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, LLVT huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trọng điểm, khó khăn đột xuất như: Diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; diễn KVPT huyện một bên hai cấp lồng ghép với diễn tập phòng thủ dân sự; tham gia phòng chống Covid-19; thực hiện nhiệm vụ phòng chống lũ lụt, cháy rừng… Trong khó khăn, phẩm chất và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong LLVT huyện càng thêm tỏa sáng. Phong trào thi đua trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, làm cơ sở để xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến,  được các cấp, các ngành khen thưởng, đánh giá cao. Từ năm 2019 đến nay, hằng năm, Ban CHQS huyện đều được các cấp khen thưởng, nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đó chính là bằng chứng sinh động thể hiện sức sống và hiệu quả của phong trào TĐQT trong LLVT  huyện.

Để phong trào TĐQT của LLVT huyện Tam Dương tiếp tục đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả tích cực, thời gian tới, LLVT huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐ-KT và tổ chức tốt phong trào thi đua Quyết thắng gắn chặt với các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Phong trào TĐQT phải đạt được yêu cầu thực chất, tiến bộ vững chắc, thiết thực, có chiều sâu, phát triển rộng khắp; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến; tạo sức lan tỏa rộng khắp trong LLVT huyện.

Trung tá KIM VĂN SƠN, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tam Dương
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.