Thứ hai Ngày 17 Tháng 02 Năm 2020, 11:12:02

Sức lan tỏa từ Cuộc vận động 50

Ngày đăng: 03/09/2019

QK2 – Thời gian qua, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) luôn được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng sôi nổi, tạo sức lan tỏa cả bề rộng, lẫn chiều sâu. Hiệu quả thiết thực từ Cuộc vận động đã động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ.

Bảo quản vũ khí sau giờ huấn luyện tại Lữ đoàn 297. (Ảnh: NGÂN CƯỜNG)

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của Cuộc vận động 50, các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc; coi đó là nhiệm vụ quan trọng, một tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; gắn với trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy nhằm nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng, từ đó phổ biến, quán triệt sâu rộng những nội dung của Cuộc vận động 50 phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị mình; đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động vào nghị quyết lãnh đạo năm, quý, tháng; gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo sức lan tỏa đến từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân khu.

Bảo quản VKTBKT sau giờ huấn luyện tại Trung đoàn 98, Sư đoàn 316. (Ảnh: VŨ THƯ)

Công tác tuyên truyền, giáo dục về Cuộc vận động 50 được các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cả về nội dung, hình thức; chủ động đưa nội dung Cuộc vận động 50 vào chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng. Hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền ngày càng đa dạng hóa, linh hoạt… Mục tiêu của Cuộc vận động được cụ thể hóa vào từng lĩnh vực công tác với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật nói chung, hiệu quả quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, bảo đảm an toàn và thực hành tiết kiệm nói riêng.

Công tác quản lý VKTBKT đã thực hiện tốt trên cả 3 mặt số lượng, chất lượng và đồng bộ. Thông qua hệ thống sổ sách mẫu biểu và phần mềm quản lý trang bị, bảo đảm thống nhất từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở theo quy định của Điều lệ CTKT, hướng dẫn của các chuyên ngành; đồng thời có phân cấp trách nhiệm rõ ràng. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình cơ sở kỹ thuật và cán bộ, NVCMKT; duy trì nghiêm chế độ đăng ký thống kê, kiểm tra đánh giá chất lượng, kiểm định VKTBKT; tích cực củng cố kho VKTB ở các cấp. Nâng cao trách nhiệm quản lý VKTB đối với cấp ủy đảng, người chỉ huy; chỉ đạo nắm chắc chất lượng chính trị và quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và cơ sở kỹ thuật. Tăng cường phúc tra, kiểm tra công tác quản lý vũ khí trang bị ở các đơn vị; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các thiếu sót, yếu kém. Tích cực chỉ đạo cơ quan, đơn vị củng cố, xây dựng chính quy kho, trạm và cơ quan kỹ thuật các cấp…

Cùng với đó, các đơn vị trong toàn Quân khu đã triển khai đồng bộ các biện pháp khai thác VKTBKT tốt, bền đạt hiệu quả cao; đồng thời thường xuyên chú trọng công tác tập huấn, huấn luyện, hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ thành thục kỹ năng sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa, giữ cho VKTBKT luôn tốt, bền và nhiều biện pháp tăng hạn sử dụng. Tích cực triển khai thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT…

Bên cạnh đó, công tác an toàn trong khai thác VKTBKT đã được cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, với những biện pháp cụ thể, như: Tổ chức tập huấn, huấn luyện và quán triệt những quy định, quy tắc an toàn khi tiếp xúc, khai thác VKTBKT, những quy định an toàn bảo hộ lao động; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với VKTBKT và kho tàng; kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị bảo đảm đầy đủ trang bị bảo hộ lao động và các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành; triển khai thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ; tổ chức tốt tháng ATVSLĐ-PCCN; tập huấn công tác ATVSLĐ; kiểm kê điểm nghiệm VKTBKT bảo đảm chặt chẽ, chính xác; thiện hiện tốt kế hoạch kiểm tra kỹ thuật và phân cấp chất lượng, thử tỷ lệ nổ cháy VKTB, đạn dược;  xử lý đạn cấp 5 bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, an toàn tuyệt đối; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ của Tư lệnh Quân khu về việc tăng cường bảo vệ bí mật, chống thất thoát dữ liệu trên không gian mạng và phòng, chống phần mềm độc hại trong Quân khu; hướng dẫn về quy chế bảo mật, an toàn mạng máy tính; quy định sử dụng mạng internet, mạng lan trong cơ quan, đơn vị; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành trật tự ATGT, văn hoá giao thông cho các đối tượng; duy trì việc kiểm tra, kiểm soát người điều khiển và phương tiện tham gia giao thông…

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong Quân khu thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ ý thức tự lực, tự cường; đầu tư công nghệ, áp dụng tiến bộ KHKT, ứng dụng các quy trình công nghệ mới; nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, tổ chức BQ, BD, sửa chữa và khai thác tốt VKTBKT hiện có. Trong quản lý, khai thác, các đơn vị đã chú trọng thực hành tiết kiệm, như: Tiết kiệm ngân sách, giờ công, vật tư kỹ thuật; thực hiện tốt quy trình công nghệ để nâng cao tuổi thọ, độ tin cậy VKTBKT đáp ứng cho nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

Với những biện pháp đồng bộ, có trọng tâm, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, Cuộc vận động 50 đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác kỹ thuật. Hiệu quả thiết thực trong quá trình tổ chức thực hiện, với những cách làm hay, sáng tạo, Cuộc vận động góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá TRẦN KIM QUÝ, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *