Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024, 02:03:31

Sôi nổi thảo luận các vấn đề trọng đại của đất nước

Ngày đăng: 23/01/2016

Để thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất và tập trung thực hiện tốt việc tăng cường giáo dục chính trị…

Sáng 23-1, tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành Đại hội. 

Mở đầu phiên thảo luận, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ”.

image001

Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: TTXVN. 

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Để thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất và tập trung thực hiện tốt việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của ngành giáo dục, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trình bày tham luận .

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thực tiễn để thanh thiếu nhi rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, làm cơ sở để thực hiện tốt chức năng giáo dục thanh thiếu nhi. Đồng thời, phát huy ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, nâng cao vai trò của hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi.

Tiếp theo, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tham luận “Đưa quá trình hội nhập quốc tế vào chiều sâu, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam”.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tham luận. 

Đồng chí Phạm Bình Minh cho biết, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động rất phức tạp và khó lường tác động tới an ninh và phát triển của đất nước, công tác đối ngoại đã được triển khai chủ động, đồng bộ, huy động được sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Hoạt động đối ngoại đã góp phần quan trọng duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước, thông qua việc đưa mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, lần đầu tiên chúng ta đã hoàn thành việc xây dựng khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với các nước láng giềng, với hầu hết các nước có ảnh hưởng lớn ở khu vực và trên thế giới. Cụ thể là đã thiết lập thêm quan hệ đối tác chiến lược với 8 nước, quan hệ đối tác toàn diện thêm với 3 nước, nâng tổng số đối tác chiến lược lên 15 nước và tổng số đối tác toàn diện lên 10 nước, trong đó Việt Nam đã có khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược hoặc đối tác toàn diện với tất cả 5 nước uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam đã ký kết hoặc kết thúc đàm phán 4 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong tổng số 15 hiệp định thương mại tự do ta đã tham gia và đang đàm phán. Công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để đưa hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, đồng chí Phạm Bình Minh cho rằng trong thời gian tới chúng ta phải thực hiện triệt để phương châm “triển khai đồng bộ” các định hướng đối ngoại được Đại hội XII của Đảng đề ra; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, giữa các ngành, các cấp, các địa phương; thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ tạo thuận lợi cho phát triển đất nước và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam…

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương  trình bày tham luận.

“Tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới”, đó là đầu đề bài tham luận tại Đại hội của đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương. Trên cơ sở phân tích sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam về nội dung xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí cho rằng, đây là những nội dung quan trọng có tính chất quyết định đến sự thành công của cách mạng Việt nam và nó đã trở thành truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta. Đồng chí Thào Xuân Sùng kiến nghị đề xuất trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa vấn đề trên. Đặc biệt là việc tăng cường công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị-xã hội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân…
(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

go top