Thứ hai Ngày 05 Tháng 12 Năm 2022, 01:14:55

Sơ kết công tác pháp chế 6 tháng đầu năm

Ngày đăng: 13/07/2018

QK2 – Sáng 13-7, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác pháp chế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Tư pháp, Ủy ban kiểm tra, Thanh tra, Pháp chế, Bảo vệ – An ninh… đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường công tác quản lý tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý, phân loại vi phạm, tội phạm; thực hiện tốt chức năng thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, tiếp công dân, giải quyết khuyết nại, tố cáo, thi hành kỷ luật theo đúng thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật

Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu trao đổi kinh nghiệm phối hợp giữa các cơ quan trong khối pháp chế.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Đức Duyên đề nghị 6 tháng cuối năm, các cơ quan trong khối pháp chế tiếp tục chủ động, tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu triển khai toàn diện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, duy trì nền nếp, hiệu quả việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong LLVT Quân khu; tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật.

Tin, ảnh: NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.