Chủ nhật Ngày 21 Tháng 07 Năm 2024, 04:19:56

Quân với dân một ý chí

Ngày đăng: 25/12/2023

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”. Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, sự yêu thương đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân…, là nhân tố quan trọng, nguồn sức mạnh vô tận để quân đội không ngừng phát triển và trưởng thành; góp phần xây dựng nên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc và dân tộc. Tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó “quân với dân một ý chí” giữa quân đội với nhân dân đã trở thành truyền thống cao đẹp của quân đội, là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ toàn quân ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương. Ảnh: ĐĂNG NINH

Quán triệt quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ “quân với dân một ý chí”, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nói chung và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu nói riêng đã thường xuyên giáo dục, xây dựng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tinh thần vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân; luôn dựa vào dân để chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Trong chiến tranh khốc liệt cũng như trong điều kiện đất nước hoà bình hiện nay, ở bất kỳ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ quân đội cũng xác định nhân dân là cội nguồn của sức mạnh, phục vụ nhân dân, nương tựa vào dân để hoàn thành mọi nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu. Khi nhân dân gặp phải thiên tai, khó khăn, hoạn nạn, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn sẵn sàng hy sinh để cứu dân, tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lụt, thiên tai, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, luôn tích cực chia sẻ, giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đặc biệt trong đợt đại dịch Covid-19 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn sẵn sàng có mặt nơi tuyến đầu, nằm lán, ngủ rừng, nhường lại doanh trại cho nhân dân tới cách ly; tổ chức canh trực, chăm lo nuôi dưỡng, phục vụ nhân dân… Với những việc làm đó của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ta luôn coi bộ đội như con em ruột thịt của mình, hết lòng đùm bọc, nuôi dưỡng, giúp đỡ quân đội trong mọi mặt hoạt động công tác.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Việc giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” chịu sự tác động mạnh mẽ và sâu sắc của nhiều yếu tố khách quan, chủ quan. Các thế lực thù địch thường xuyên chống phá mối quan hệ quân – dân. Những luận điệu: “Quân đội là của quốc gia, dân tộc”, “Quân đội chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân” của các thế lực thù địch tưởng như là một yêu cầu, kiến nghị khách quan, “phi chính trị”, “phi giai cấp”, nhưng lại mang đậm tính giai cấp, thực chất là nhằm lái chính trị của quân đội ta sang chính trị tư sản, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, dễ dẫn đến sự hoài nghi, thiếu tin tưởng trong cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đối nhân dân. Để chống lại những âm mưu, luận điệu trên, trong bất cứ nhiệm vụ, hoàn cảnh nào, ở bất cứ đâu, cán bộ, chiến sĩ quân đội cần phải phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, thực sự là người chiến sĩ quân đội của dân, do nhân dân và vì nhân dân, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Đồng thời, cần đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo cho mỗi quân nhân tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và Nhân dân; có đủ sức mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, có đủ khả năng hoàn thành xuất sắc phận sự trung thành trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Dù các thế lực thù địch có chống phá quyệt liệt; âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc mối quan hệ gắn bó quân – dân có thâm độc và tinh vi như thế nào chăng nữa, thì chúng cũng sẽ bị thất bại do quân đội ta thực sự vững mạnh về chính trị, luôn tuyệt đối trung thành và giữ vững bản chất giai cấp, truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết quân dân đã trở thành truyền thống tốt đẹp của quân đội “Bộ đội Cụ Hồ”. Tăng cường đoàn kết quân dân, thực hiện “quân với dân một ý chí” là vấn đề thuộc bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của quân đội ta cần được giữ gìn và phát huy trong sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đây không chỉ là trách nhiệm, tình cảm, bổn phận, nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội và LLVT Quân khu nói riêng, mà đó còn là tình cảm, trách nhiệm của mỗi một người dân yêu nước, của mỗi gia đình, dòng họ, quê hương, địa phương trong cả nước nói chung, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.