Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 02:35:15

Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016

Ngày đăng: 08/12/2015

Ngày 8-12, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2016. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương công tác trong quân đội…

Đại tướng Phùng Quang Thanh chủ trì hội nghị.

Đại tướng Phùng Quang Thanh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận và thống nhất đánh giá: Trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự quản lý, điều hành của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X thành công tốt đẹp, đạt chất lượng tốt. Lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá có nhiều chuyển biến tiến bộ; chất lượng huấn luyện, giáo dục – đào tạo, thực hiện nền nếp chính quy trong toàn quân được nâng lên; vi phạm kỷ luật, pháp luật của bộ đội giảm so với năm 2014. Vai trò, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ của Quân đội được phát huy; thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đúng định hướng, có hiệu quả; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tham gia kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị; trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội được giữ vững và tăng cường; toàn quân luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…

Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2016. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, các đơn vị quân đội quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46 – CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng SSCĐ ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ động làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; phát huy vai trò làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tích cực, chủ động nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng…
(Theo MÈ QUANG THẮNG – QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.