Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 03:24:49

Quân khu 2 là địa bàn chiến lược quan trọng

Ngày đăng: 01/06/2021

QK2 –  Địa bàn Quân khu 2 có vị trí chiến lược rất quan trọng trong thế trận quốc phòng – an ninh của cả nước, án ngữ vùng Tây Bắc rộng lớn, có đường biên giới quốc gia dài 1.373,5 km (phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam – Trung Quốc 763,5km, phía Tây giáp 3 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng và Phông Sa Lỳ – Lào 610km).

– Là địa bàn có tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

– Là một trong những cái nôi của nền văn minh sông Hồng. Trong thời kỳ đầu dựng nước là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước.

– Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Quân khu 2 vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương vững chắc; vừa làm tròn nhiệm vụ dân tộc vừa làm tròn nhiệm vụ quốc tế.

– Trong công cuộc đổi mới hiện nay, địa bàn Quân khu 2 là một trong những trọng điểm chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, nhất là trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ mà chúng đang áp dụng.

KB

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.