Thứ năm Ngày 13 Tháng 06 Năm 2024, 11:01:26

Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở

Ngày đăng: 15/09/2023

QK2 – Thời gian qua, cơ quan quân sự các cấp ở tỉnh Lào Cai đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa – xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tỉnh Lào Cai đã có nhiều những chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp.

Đến nay toàn tỉnh đã củng cố trên 300 cơ sở DQTV, tỷ lệ đạt 1,99% tổng dân số, đảng viên đạt 32,9%; 100% các xã, phường, thị trấn có Ban chỉ huy quân sự. Để có được kết quả này, hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác DQTV, nhất là Luật DQTV năm 2019.

Lực lượng dân quân xã Sán Chải lao động giúp gia đình chính sách.

Đại tá Nguyễn Văn Đô, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 2, đặc biệt là Nghị quyết 1659/NQ-QUTW ngày 20/12/2022 của Quân uỷ Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Riêng công tác huấn luyện DQTV ở Lào Cai luôn được Bộ và Quân khu ghi nhận đánh giá cao. Năm 2022, tỉnh Lào Cai được Quân khu 2 chọn là đơn vị làm điểm, tổ chức huấn luyện mẫu cho  lực lượng DQTV để 8 tỉnh trên địa bàn Quân khu về tham quan học tập. Quá trình huấn luyện cho DQTV, Lào Cai luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”; chú trọng bồi dưỡng, giáo dục bản lĩnh chính trị và ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ DQTV. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ, chiến thuật, trình độ sử dụng các loại vũ khí có trong biên chế. Năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức huấn luyện cho 100% cơ sở DQTV, quân số luôn đạt trên 93% trở lên, kết quả kiểm tra các nội dụng có trên 75% khá, giỏi.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, lực lượng DQTV đã tích cực tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Cùng với các lực lượng công an, biên phòng thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp theo Nghị định 02 và Nghị định 03 của Chính phủ về việc bảo vệ chủ quyền, vùng trời, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, ngăn chặn tà đạo xâm nhập vào địa bàn; tích cực vận động nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới; phòng chống có hiệu quả âm mưu, chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Lực lượng dân quân, công an, biên phòng huyện Si Ma Cai phối hợp tuần tra đường biên.

Qua tìm hiểu được biết, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã xác định những chủ trương, giải pháp tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với DQTV; đặc biệt là phát vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; chú trọng công tác phát triển đảng viên; củng cố trang bị, công cụ và vũ khí phù hợp. Thực hiện nghiêm túc về thời gian, nội dung, chương trình huấn luyện DQTV. Coi trọng đổi mới nội dung phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập, phối hợp với các lực lượng xử lý tốt các tình huống không để bị động bất ngờ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho DQTV, nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật để lực lượng DQTV có khả năng tham gia đấu tranh phòng chống âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong công công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai, tham gia “xóa đói, giảm nghèo”, “đền ơn, đáp nghĩa”, “xây dựng nông thôn mới”, để lực lượng DQTV luôn phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.