Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 02:07:27

Phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngày đăng: 16/10/2021

QK2 – Ngày 19/10/1946, theo quyết định của Trung ương, Chiến khu 10 (tiền thân của Quân khu 2 ngày nay) được thành lập, bao gồm các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Yên và huyện Mai Đà (Hòa Bình). Để giúp việc cho Khu ủy, các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần trực thuộc Chiến khu cũng được thành lập. Vì vậy, ngày 19/10/1946 được lấy làm Ngày truyền thống của LLVT Quân khu 2, đồng thời cũng là Ngày truyền thống của Cục Chính trị Quân khu.
Từ những ngày đầu thành lập, mặc dù tổ chức biên chế ít, trang bị, phương tiện thô sơ, thiếu thốn, điều kiện công tác  còn nhiều khó khăn, cơ quan hoạt động phân tán, kinh nghiệm hoạt động CTĐ, CTCT chưa có, kháng chiến khó khăn, ác liệt. Song với phương châm bám sát nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; bám sát thực tiễn và tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, Phòng Chính trị trước đây và Cục Chính trị ngày nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Phòng Chính trị đã trực tiếp tham mưu cho Liên khu ủy, Khu ủy tập trung chỉnh huấn chính trị, tăng cường nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời trực tiếp ban hành nhiều chỉ thị, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiệu quả các nội dung hoạt động công tác chính trị. Đặc biệt, trong Chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954 và trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, thực hiện sự chỉ đạo của Khu ủy, Phòng Chính trị đã triển khai toàn diện công tác chính trị, xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy vững mạnh; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia chiến dịch, tin tưởng tuyệt đối vào tư tưởng chỉ đạo, phương châm tác chiến và cách đánh của Bộ Chỉ huy chiến dịch; xây dựng ý chí quyết tâm “Quyết chiến, quyết thắng” cho cán bộ, chiến sĩ.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nắm vững quan điểm, Nghị quyết của Trung ương, QUTW, tình hình LLVT Quân khu, thực tiễn chiến trường và trên địa bàn, cơ quan chính trị đã tham mưu cho cấp ủy nhiều chủ trương, biện pháp sát thực; tổ chức triển khai toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu và chiến đấu thắng lợi cho bộ đội. Theo yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, nhiều đơn vị của Quân khu vinh dự được vào miền Nam chiến đấu, chia lửa cùng đồng bào miền Nam ruột thịt. Đặc biệt, Sư đoàn 316 anh hùng là đơn vị vinh dự được tham gia chiến dịch giải phóng Tây Nguyên với nhiệm vụ đánh trận mở màn then chốt giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột và nằm trong đội hình của Quân đoàn 3 đánh vào hướng Tây Bắc, cửa ngõ Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc 30/4/1975. Đồng thời tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào chiến đấu chống kẻ thù chung, giành thắng lợi trong các Chiến dịch Nậm Thà, Nậm Bạc, Mường Sủi, Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng…, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân các dân tộc Lào; đồng thời góp phần xây dựng, củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc, Cục Chính trị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo quán triệt nhiệm vụ chiến đấu cho các đơn vị; chỉ đạo triển khai toàn diện hoạt động CTĐ, CTCT, tập trung nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không sợ hy sinh, gian khổ cho cán bộ, chiến sĩ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy bản chất, truyền thống cách mạng, kiên trì, mưu trí, dũng cảm, kiên cường, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Qua 35 năm đổi mới (1986 đến nay), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong các cuộc kháng chiến, Cục Chính trị đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu toàn diện các mặt hoạt động công tác, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức tiến hành các hoạt động CTĐ,CTCT trong LLVT Quân khu, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và cán bộ các phòng, ban cơ quan tham quan Phòng truyền thống – công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị Quân khu.

Có thể khẳng định, trong mỗi thành tích, chiến công và sự trưởng thành lớn mạnh của LLVT Quân khu trong suốt chặng đường 75 năm qua, có vai trò và những đóng góp rất quan trọng của Cục Chính trị. Với tinh thần chủ động, tích cực, nhạy bén, sáng tạo đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Chính trị Quân khu vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại, hun đúc nên truyền thống “Trung thành, nguyên tắc, mẫu mực, sáng tạo”, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng” của LLVT Quân khu.
Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực, tranh chấp chủ quyền, biên giới biển, đảo có những diễn biến mới; thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình”, tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu cao hơn. Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị Quân khu quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau:
Một là, tích cực, chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu sát thực, hiệu quả. Đây là nhiệm vụ xuyên suốt, hết sức quan trọng. Các cơ quan chức năng trong Cục phải thường xuyên, quán triệt sâu sắc, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; các chiến lược lớn về QSQP, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu; chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao năng lực nghiên cứu tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện… Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn về xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Hai là, tập trung xây dựng Cục Chính trị Quân khu vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, đi đầu trong thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật…Thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, chăm lo xây dựng và tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ. Đẩy mạnh PTTĐ quyết thắng, tạo động lực xây dựng cơ quan VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”, làm tốt vai trò nêu gương trong LLVT Quân khu.
Ba là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.
Tập trung xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị và các chi bộ, đảng bộ các phòng, ban cơ quan, đơn vị thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; các cấp ủy, chi bộ quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban CHTW Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xây dựng cơ quan Cục Chính trị mẫu mực đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Giữ vững và chấp hành nghiêm các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, trung thực, tâm huyết, gắn bó và chủ động, nhạy bén, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.
Thành tích và truyền thống vẻ vang của Cục Chính trị trong suốt chặng đường 75 năm qua luôn gắn liền với sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của các cơ quan, đơn vị; sự thương yêu, đùm bọc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Bắc. Tất cả đã tạo nên nguồn lực mạnh mẽ cổ vũ, động viên cho lớp lớp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phấn đấu, vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp “Trung thành, nguyên tắc, mẫu mực, sáng tạo” của Cục Chính trị Quân khu, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân các dân tộc Tây Bắc anh hùng.
Thiếu tướng NGUYỄN THẮNG XUÂN
UVBTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.