Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024, 12:12:41

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, quân và dân Tân Trào đẩy mạnh thi đua phát triển kinh tế, xã hội gắn với Quốc phòng – An ninh

Ngày đăng: 28/05/2018

QK2 – Xã Tân Trào nằm ở phía bắc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, có diện tích tự nhiên 3.510,76 ha có 1200 hộ, trên 5 nghìn nhân khẩu, với 05 dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao, Cao Lan sinh sống gắn bó, đoàn kết trong 8 thôn. Đảng bộ có 246 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ.

Là vùng đất hội tụ đầy đủ các điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, với truyền thống yêu nước nồng nàn, đoàn kết chống giặc ngoại xâm, nhân dân Tân Trào đã có những đóng góp to lớn trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Tân Trào được Bác Hồ, Trung ương Đảng tin tưởng, lựa chọn làm nơi ở và làm việc. Cũng trong những năm tháng đấu tranh hào hùng, gian khổ, oanh liệt đó, Tân Trào đã làm tròn sứ mệnh Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, cấp uỷ, chính quyền, nhân dân và chiến sỹ lực lượng vũ trang trong xã đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tìm hiểu truyền thống tại lán Nà Nưa.

Trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và chính quyền xã Tân Trào tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân trong xã nêu cao truyền thống cách mạng phát huy mọi tiềm năng thế mạnh, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thi đua phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng an ninh. Với tinh thần đó, những năm qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã đã chủ động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, gắn với quốc phòng an ninh, thực hiện tốt chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các dự án phát triển kinh tế – xã hội. Chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, xây dựng các mô hình, dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây có giá trị kinh tế cao trở thành hàng hóa, đảm bảo có năng xuất, chất lượng cao. Quan tâm, hỗ trợ, động viên người dân tham gia xây dựng các chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp, điển hình là đã xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm Chè Vĩnh Tân, Gạo Tân Trào. Ngay sau khi xây dựng được thương hiệu và có sản phẩm tham gia, đạt cúp đồng trong Hội thi “Búp chè vàng” năm 2013 tại Thái Nguyên, giá trị sản phẩm chè Vĩnh Tân, xã Tân Trào đã tăng lên gấp 2,5 lần so với trước đây, 95,5% lao động trong độ tuổi có việc làm ổn định, nhà ở của dân đạt 82,1%, theo chuẩn quy định, không có nhà tạm, nhà dột nát, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt; mạng lưới giao thông đã được bê tông hóa, các tuyến đường trục thôn, liên thôn, liên xã và đường nội đồng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, kết quả đạt được trong những năm qua làm được trên 40 km đường giao thông nông thôn và hơn 15km kênh mương nội đồng đã được cứng hóa giúp người nông dân ổn định cuộc sống, giảm chi phí sản xuất, tăng năng xuất, chất lượng và giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 28 triệu đồng/người/năm, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững. Bằng việc làm cụ thể như: Các tổ chức, đoàn thể của xã, thôn đứng ra nhận ủy thác với ngân hàng, để cho hội viên vay vốn với lãi xuất ưu đãi để phát triển kinh tế hộ gia đình, đến nay xã chỉ còn 5,52% hộ nghèo. 100 % số hộ gia đình trong xã sử dụng điện an toàn và 100% hộ gia đình có nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, Trạm y tế xã được công nhận đạt chuẩn y tế Quốc gia; bảo đảm tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Trong công tác giáo dục và đào tạo, 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường. Cả 03 trường luôn giữ vững là trường tiên tiến, và đã được công nhận là Trường chuẩn Quốc gia nhiều năm. các thôn đề có nhà văn hóa và sân thể thao, sân vận động và nhà Văn hóa trung tâm xã. Về dịch vụ bưu chính viễn thông, trên địa bàn xã đã được các nhà mạng cung cấp, đảm bảo dịch vụ đến người dân. Công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng được quan tâm đặc biệt, nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luông được trú trọng, hàng năm Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo thực hiện việc xây dựng lực lượng dân quân và dự bị động viên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân và lực lượng DBĐV trong tinh hình mới bảo đảm vững mạnh rộng khắp có số lượng hợp lý, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong mọi tình huống.

Trong khi đặt nhiệm vụ thi đua phát triển kinh tế xã hội là trọng tâm, cấp ủy, chính quyền xã Tân Trào luôn trú trọng tăng cường giữ vững an ninh chính trị coi đó là nhiệm vụ thường xuyên. Thường xuyên, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu xắc về những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta và trên địa bàn, từ đó xác định đúng đắn yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế phải gắn chặt với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

Hằng năm Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo thực hiện việc xây dựng lực lượng dân quân và dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong mọi tình huống; bảo đảm về số lượng và chất lượng tốt. Lực lượng dân quân xã hàng năm được củng cố, kiện toàn theo đúng quy định của Luật DQTV, hướng dẫn của cấp trên; thực hiện tốt từ khâu đăng ký độ tuổi đến xét tuyển, kết nạp và công nhận số đã hoàn thành nghĩa vụ trong lực lượng dân quân, đến nay lực lượng dân quân xã được củng cố với tổ chức biên chế là 70 đ/c đạt 1.4% so với tổng dân số; đảng viên trong lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 31%. Công tác tuyển quân hằng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng, đúng luật.

Hằng năm Đảng ủy đều ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho lực lượng dân quân theo đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định, kết quả đều đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng quân sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nảy sinh phức tạp ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng, tổ chức tuần tra, kiểm tra bảo đảm an ninh, an toàn về mọi mặt trên địa bàn, đặc biệt là thường xuyên đảm an toàn trong quần thể Khu di tích lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào.

Cùng với đó Đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo lực lượng vũ trang xã phối hợp với các lực lượng tham gia có hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, giúp đỡ gia đình chính sách, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Những kết quả đạt được như trên có ý nghĩa rất quan trọng đối với quân và dân Tân Trào, khẳng định mục tiêu tiếp theo của xã là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh thi đua phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng an ninh bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thân của nhân dân đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đưa xã Tân Trào trở thành Đô thị loại 5 vào năm 2020 và từng bước xây dựng Tân Trào thành khu Du lịch Quốc gia đến năm 2030.

Với truyền thống, kinh nghiệm và thành tựu đạt được trong công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước; Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Tân Trào đoàn kết một lòng; quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, mãi mãi xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử.

Viên Tiến Thăng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trào

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.