Thứ sáu Ngày 24 Tháng 05 Năm 2024, 08:08:55

Phát huy truyền thống 70 năm, xây dựng Ngành Vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả

Ngày đăng: 14/06/2019

Trong những ngày Tháng 6 này, cán bộ, chiến sĩ Ngành Vận tải Quân sự nói chung, Ngành Vận tải Quân khu nói riêng lại có dịp ôn lại truyền thống 70 năm của Ngành Vận tải Quân sự. Sự ra đời của Cục Vận tải đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Ngành Vận tải Quân sự, khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo về đường lối quân sự, đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm sáng rõ hơn quy luật ra đời và trưởng thành của Quân đội ta: từ nhân dân mà ra, dựa vào dân và vì nhân dân mà chiến đấu. Ra đời trong thời kỳ cách mạng còn muôn vàn khó khăn, lực lượng vận tải đã dựa vào dân, vừa xây dựng lực lượng vừa tổ chức vận chuyển với ý chí liên tục tiến công, liên tục vận chuyển; mở đường mà đi, đánh địch mà tiến; phát huy tinh thần tự lực, tự cường lấy nhỏ thắng lớn, lấy thô sơ thắng hiện đại.

Đại tá Đỗ Công Mạnh, Trưởng phòng Vận tải QK kiểm tra tàu vận tải tại Đại đội 5 (Trung đoàn 652) trước khi huấn luyện. Ảnh: NGỌC CƯỜNG


Lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng Vận tải Quân khu gắn liền với quá trình xây dựng chiến đấu, trưởng thành của Ngành Vận tải Quân sự toàn quân. Từ thủa ban đầu, đó là những chiến sĩ vận tải đầu tiên tiếp tế cho du kích Tân Trào (Tuyên Quang) khu căn cứ địa cách mạng đánh giặc. Trải qua các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, công tác bảo đảm vận tải Quân khu đã vận chuyển được hàng chục triệu tấn vật chất, binh khí kỹ thuật và cơ động lực lượng để bảo đảm cho quân và dân ta chiến đấu giành thắng lợi, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của Tổ quốc.
Hiện nay, mạng đường vận tải quân sự trên địa bàn Quân khu phức tạp, nhiều đèo cao, vực sâu, thường xuyên bị sạt lở, chia cắt nhất là mùa mưa bão. Bên cạnh đó, mạng đường giao thông chưa được phát triển toàn diện, nhất là miền núi, vùng sâu vùng xa. Hệ thống đường vận tải chủ yếu là đường bộ, hệ thống đường sông, đường sắt, đường không, còn nhiều hạn chế. Khắc phục những khó khăn trên, những năm gần đây, Ngành Vận tải Quân khu đã có nhiều đổi mới, từng bước ổn định tổ chức biên chế, lực lượng và phương tiện, đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận tải, tạo sự chuyển biến toàn diện trong hoạt động vận tải của toàn Quân khu. Trước tình hình đó, Ngành Vận tải Quân khu đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng Đơn vị vận tải chính quy an toàn hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển được giao. Một số kết quả 6 tháng đầu năm của Ngành Vận tải đó là, đã vận chuyển được 22.340 tấn hàng hóa, 25.760 lượt người, đạt sản lượng 1.684.230T.km bằng 50,1% KH, với 12.865.320km bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức tiếp nhận một số xe tải nhẹ, xuồng cao tốc bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ CHCN; toàn Quân khu có 4.213 bài tham gia dự thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống của Ngành Vận tải Quân sự do Cục Vận tải (TCHC) tổ chức. 
 Trong thời gian tới, nhiệm vụ LLVT Quân khu có bước phát triển mới, đặt ra cho Ngành Vận tải mục tiêu, yêu cầu cao hơn. Trong khi đó, hệ thống tổ chức, biên chế, trang bị, phương tiện của Ngành có mặt chưa theo kịp xu thế phát triển của công nghệ hiện đại; hàng hóa vận chuyển lại dễ mất an toàn; hoạt động vận tải trong điều kiện giao thông phức tạp, chịu nhiều tác động của thời tiết, cùng với đó là mặt trái của kinh tế thị trường. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Ngành Vận tải Quân khu tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực toàn diện, chất lượng, hiệu quả công tác vận tải, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu là:
Một là, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp về công tác Vận tải quân sự. Tiếp tục đề xuất các giải pháp xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng vận tải phù hợp với biên chế Quân đội, nâng cao năng lực của lực lượng vận tải các cấp.
Hai là, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đảm bảo toàn diện, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, đối tượng, loại hình vận tải, phù hợp với sự phát triển của công tác hậu cần và yêu cầu xây dựng Ngành Vận tải. 
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy – An toàn – Hiệu quả”; thực hiện Cuộc vận động “ Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; Đơn vị vận tải các cấp chủ động xây dựng, tổ chức luyện tập theo các tình huống, phương án được giao; tích cực phối hợp với các địa phương quản lý chặt chẽ lực lượng, phương tiện vận tải dự bị động viên, sẵn sàng huy động khi có tình huống.
Bốn là, tiếp tục đề nghị đổi mới trang bị, phương tiện vận tải theo hướng hiện đại, phù hợp với nhiệm vụ của lực lượng vận tải quân sự từng cấp; duy trì các hoạt động hội thao, hội thi tàu thuyền, xe máy, gắn với thực hiện Cuộc vận động 50; duy trì tốt hệ số kỹ thuật của các loại phương tiện vận tải theo quy định.
Năm là, kết hợp sử dụng triệt để lực lượng vận tải sẵn có tại đơn vị và thuê phương tiện vận tải ngoài Quân đội một cách hợp lý cho từng nhiệm vụ, thực hiện tốt việc cơ động lực lượng, vận chuyển vật chất, binh khí kỹ thuật, đáp ứng đầy đủ, kịp thời, bí mật, đồng bộ, an toàn cho mọi nhiệm vụ của LLVT Quân khu.
     Đại tá ĐỖ CÔNG MẠNH
Trưởng phòng Vận tải Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.