Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 02:32:22

Nhân rộng thêm nhiều “bông hoa đẹp”

Ngày đăng: 15/08/2017

Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017 Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) được tổ chức là dịp để cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhìn lại những kết quả đạt được về công tác thi đua – khen thưởng (TĐKT) trong 5 năm qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ những năm tiếp theo. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ có thêm động lực phấn đấu, quyết tâm thi đua, giành nhiều thành tích mới.

Chỉ huy Trung đoàn 98 tặng Giấy khen các cá nhân tiêu biểu.

Tại Đại hội, Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn đã nêu rõ: “Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; là sự kết tinh, hội tụ của các PTTĐ và những tấm gương điển hình tiên tiến. Đó thực sự là những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa đua sắc, ngát hương mà đại hội phải tiếp tục phát huy, nhân rộng, để làm nẩy nở, phát triển thêm nhiều “bông hoa đẹp” trên các lĩnh vực; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.

Báo cáo tổng kết công tác TĐKT của Trung đoàn do Trung tá Phùng Ngọc Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị trình bày và các tham luận tại đại hội đều tập trung khẳng định ý nghĩa, vai trò của công tác TĐKT đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Nổi bật là, trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn đã thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về công tác TĐKT. Thường xuyên bám sát những định hướng của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác TĐKT để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua ở đơn vị. Do đó, định kỳ hằng năm, quý, tháng, cấp ủy các cấp trong đơn vị đều có chủ trương, biện pháp lãnh đạo cụ thể. Cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị tích cực tham mưu, đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hội đồng TĐKT Trung đoàn, ban, tổ thi đua ở tiểu đoàn và các cơ quan, đơn vị thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Trong kế hoạch công tác TĐKT của Trung đoàn hằng năm, đều xác định rõ chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và khả năng của từng tập thể, cá nhân. Cùng với đó, công tác tổ chức phát động và kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Để công tác TĐKT phát huy tốt tác dụng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn đã gắn kết Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các CVĐ, các PTTĐ yêu nước của địa phương, Quân đội phát động… Thông qua đó, cán bộ, chiến sĩ đã sáng tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm mới đem lại hiệu quả. Tiêu biểu như các mô hình: “5 phút lắng đọng”; “Mỗi tuần ghi nhớ một câu chuyện, một lời dạy của Bác Hồ”; “3 có, 3 không” (3 có gồm: có tinh thần trách nhiệm; có phương pháp, tác phong công tác tốt…; có tinh thần tự soi, tự sửa và 3 không gồm: không suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; không tham gia các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, kỷ luật; không để đơn vị có quân nhân đảo bỏ ngũ, mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia giao thông); “3 cùng, 2 trước, 2 sau” (3 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm; 2 trước: dậy trước, làm trước; 2 sau: về sau, ngủ sau)… và hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ được áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, giáo dục chính trị, tăng gia sản xuất, quản lý, bảo quản VKTBKT ở đơn vị, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Với những biện pháp và mô hình sáng tạo mà Trung đoàn 98 thực hiện trong thời gian qua đã góp phần bồi dưỡng nâng cao nhận thức, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Do đó, kết quả huấn luyện, diễn tập hằng năm của Trung đoàn luôn đạt khá, giỏi; tham gia hội thi, hội thao ở các cấp đều đạt thành tích cao…

Đánh giá kết quả PTTĐ quyết thắng của Trung đoàn 98, Thượng tá Phạm Viết Khánh, Phó Chính ủy Sư đoàn 316 khẳng định: Trong những năm qua, PTTĐ quyết thắng của Trung đoàn 98 đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị đơn vị; kết quả thi đua đều vượt chỉ tiêu đề ra, trở thành đơn vị dẫn đầu PTTĐ quyết thắng trong Sư đoàn. Những kết quả đó là sự nỗ lực, cố gắng của cả tập thể, trong đó, có những đóng góp quan trọng của các điển hình tiên tiến. Đó thực sự là những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa thi đua của đơn vị mà Trung đoàn 98 cần phải tiếp tục phát huy, nhân rộng và phát triển hơn nữa, để thúc đẩy PTTĐ xung kích, sáng tạo ở đơn vị ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.