Thứ tư Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024, 12:36:11

Nguyên tắc xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày đăng: 22/01/2024

QK2 – Thông tư số 143/2023/TT-BQP Ngày 27/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định xử lý kỷ luật (XLKL) trong Quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2024 quy định cụ thể 10 nguyên tắc XLKL:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho chiến sĩ.


Một là, mọi vi phạm kỷ luật (VPKL) khi được phát hiện phải ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh; hậu quả do VPKL gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.
Hai là, mỗi hành vi VPKL chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật (HTKL); trong cùng một thời điểm xem xét XLKL, nếu người vi phạm từ hai hành vi vi phạm (HVVP) trở lên thì phải xem xét, kết luận về từng HVVP và quyết định chung bằng một hình thức cao nhất tương ứng với HVVP. Trường hợp xử lý nhiều HTKL do cấp có thẩm quyền quyết định
Ba là, việc XLKL phải bảo đảm khách quan, công bằng, nghiêm minh, chính, xác, kịp thời; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; đúng quy định của pháp luật; đồng bộ giữa kỷ luật Quân đội với kỷ luật về Đảng; kỷ luật Quân đội không thấp hơn kỷ luật về Đảng; kỷ luật Quân đội không thay thế kỷ luật về Đảng, kỷ luật của đoàn thể và ngược lại
Bốn là, việc xử lý VPKL phải căn cứ vào nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, thái độ tiếp thu sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, hậu quả vi phạm đã gây ra
Năm là, nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có HVVP trong quá trình xem xét XLKL; không áp dụng các HTKL khác thay cho HTKL được quy định tại Thông tư này.
Sáu là, không XLKL tập thể đối với cơ quan, đơn vị vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hoặc có nhiều người VPKL; chỉ xem xét XLKL thuộc về trách nhiệm của người chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên (gọi chung là người chỉ huy) và từng cá nhân vi phạm.
Bảy là, không áp dụng HTKL giáng cấp bậc quân hàm đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang giữ cấp bậc quân hàm thiếu úy, binh sĩ giữ cấp bậc quân hàm binh nhì; không áp dụng HTKL giáng chức, cách chức đối với người vi phạm không giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; không áp dụng HTKL hạ bậc lương đối với sĩ quan chưa được nâng lương; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang hưởng lương Bậc 1.
Tám là, khi XLKL, ngoài HTKL đối với từng HVVP, nếu vi phạm gây thiệt hại về vật chất, người vi phạm còn phải bồi thường. Tài sản, tiền, vật chất do HVVP mà có phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 
 Chín là, người chỉ huy các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình VPKL, vi phạm pháp luật của quân nhân thuộc quyền; tùy tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả gây ra của vụ việc và mức độ liên quan đến trách nhiệm của ngưòi chỉ huy trực tiếp và trên một cấp để xác định HTKL theo đúng quy định của Thông tư.
Mười là, không chuyển công tác đối với người bị phát hiện có HVVP chưa được xử lý theo quy định. Người thực hiện HVVP kỷ luật có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan, đơn vị không giảm quân số quản lý mà chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan điều tra trong Quân đội để xử lý theo quy định của pháp luật; trường hợp bị tòa án xét xử và tuyên phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo thì chỉ giải quyết chế độ, chính sách sau khi bản án hoặc quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật và đã xử lý HTKL tương ứng quy định tại Thông tư này.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.