Thứ ba Ngày 23 Tháng 04 Năm 2024, 11:29:50

Nêu gương – “Mệnh lệnh không lời”

Ngày đăng: 06/02/2024

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “Một đảng viên ở địa vị càng cao, thì càng phải giữ đúng kỷ luật của Đảng, càng phải làm gương dân chủ”. Thấu triệt tư tưởng của Người, cán bộ, đảng viên Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La, nhất là người đứng đầu luôn phát huy vai trò nêu gương. Trao đổi với Phóng viên (PV) Báo Quân khu, Đại tá Đào Ngọc Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã chia sẻ, làm sáng tỏ vấn đề này.

Đại tá Đào Ngọc Phương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giải các đội đạt thành tích cao trong Hội thi tuyên truyền phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Ảnh: ĐỨC THỊNH

 

PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng từ việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu?

Đại tá Đào Ngọc Phương: Hành động gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chính là “mệnh lệnh không lời” không chỉ là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng mà còn là nét văn hóa, truyền thống của dân tộc, để mỗi đảng viên thực sự là tấm gương sáng trước Nhân dân. Nhận thức tầm quan trọng đó, Đảng ta luôn luôn coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La, nêu gương là bài học xuyên suốt, “mệnh lệnh không lời” đầy hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Ngay sau khi Chỉ thị số 53-CT/ĐU ngày 16/5/2018 của Đảng ủy Quân khu về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu (Chỉ thị số 53) được ban hành, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch số 375-KH/ĐU về thực hiện Chỉ thị 53; cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện trách nhiệm nêu gương vào trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ và nghị quyết thường kỳ của Đảng uỷ Quân sự tỉnh, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực sát đúng, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp…

PV: Việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả quan trọng nào, thưa đồng chí?

Đại tá Đào Ngọc Phương: Có thể khẳng định, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trong quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 53 đã tạo sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện bằng những cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa sâu rộng; chất lượng đội ngũ cán bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường… Qua đó góp phần xây dựng Đảng ủy Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp trong cơ quan, đơn vị luôn quán triệt và thực hiện tốt dân chủ, sát cơ sở, phương pháp, tác phong làm việc khoa học; làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, với tinh thần nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cương vị càng cao thì càng phải tiên phong, gương mẫu.

Nhận thức tầm quan trọng của việc nêu gương, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo tốt việc phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì các cấp theo đúng cương vị, chức trách được đảm nhiệm và quy chế làm việc của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp. Thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên về nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm gắn thực hiện theo nội dung Chỉ thị số 53 bảo đảm chặt chẽ, toàn diện, công bằng, khách quan, đa chiều; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, bí thư, chính uỷ, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị hướng dẫn, chỉ đạo nhận xét và đánh giá đúng quy định.

Phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương, cấp uỷ, chỉ huy các cấp duy trì nền nếp, chế độ, kịp thời nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên phối hợp với cơ quan, ngành dọc cấp trên, các ban ngành đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền địa phương và gia đình để nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, có biện pháp phòng ngừa, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết dứt điểm những biểu hiện tiêu cực ngay từ lúc mới phát sinh; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng đắn, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Quán triệt, thực hiện tốt vai trò nêu gương, cấp ủy, tổ chức Đảng các cơ quan, đơn vị luôn thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị của Trung ương, Quân uỷ Trung ương và Đảng uỷ Quân khu về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ trì, quản lý các cơ quan, đơn vị bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng quy định. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; đánh giá được uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giúp cán bộ “tự soi, tự sửa”, thấy được hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; đồng thời, là cơ sở quan trọng để đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ đúng quy định.

PV: Từ thực tiễn và hiệu quả đã đạt được, đồng chí có thể “bật mí” về những kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình phát huy vai trò nêu gương – “Mệnh lệnh không lời”?

Đại tá Đào Ngọc Phương: Thực tiễn cho thấy, hiệu quả phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã trực tiếp góp phần tích cực vào việc xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”. Kết quả vững chắc đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương. Gắn việc thực hiện trách nhiệm nêu gương với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để phát huy tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong công tác xây dựng đảng, giám sát quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về việc nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị VMTD. Thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, bảo đảm dân chủ, sát cơ sở, có phương pháp, tác phong làm việc khoa học; phát huy tính tiền phong gương mẫu, thực hiện nêu gương trong mọi hoạt động của đơn vị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng được mối đoàn kết nội bộ trong đơn vị. Thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với đội ngũ cán bộ chủ trì; để xem xét đề nghị cấp trên thực hiện các biện pháp điều chỉnh cán bộ có tỷ lệ số phiếu tín nhiệm thấp; chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân và cơ quan, đơn vị thấp; không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị đảm nhiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; về phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao. Kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chủ động kiểm tra cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

PV: Để việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ngày càng thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã và đang thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Đào Ngọc Phương: Để phát huy hiệu quả vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thực sự là “mệnh lệnh không lời”, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì nắm chắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy cấp trên và cấp mình. Phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ. Tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, bảo đảm dân chủ, sát cơ sở, phương pháp, tác phong làm việc khoa học; làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy tính tiền phong gương mẫu, thực hiện nêu gương trong mọi hoạt động để cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền học tập, noi theo.

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ cụ thể, rõ ràng theo cương vị, chức trách được giao. Theo định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và một năm tổ chức kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên về kết quả chất lượng thực hiện nhiệm vụ; gắn trách nhiệm của cán bộ chủ trì với chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương, với cơ quan, đơn vị ngành dọc cấp trên để nắm, quản lý chất lượng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, trên cơ sở đó đánh giá cán bộ đảm bảo khách quan, dân chủ, đa chiều. Thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với đội ngũ cán bộ chủ trì, để xem xét đề nghị cấp trên thực hiện các biện pháp điều chỉnh cán bộ có tỷ lệ số phiếu tín nhiệm thấp; chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân và cơ quan, đơn vị thấp; không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị đảm nhiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; về phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống…

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

ĐÀO DÂNG TRIỀU (Thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.