Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 03:55:18

Nâng cao hiệu quả công tác hội

Ngày đăng: 17/11/2017

Với 4 tổ chức hội, hơn 60 cán bộ, hội viên Phụ nữ Sư đoàn 316 có mặt và tham gia vào hầu hết các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị Sư đoàn đã được triển khai tích cực, phát huy cao độ tiềm năng, sức sáng tạo, thu hút đông đảo chị em tham gia, qua đó không ngừng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, hội viên các cấp Hội Phụ nữ Sư đoàn 316 luôn tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của đơn vị. Ảnh: ĐỨC LƯU

Trên cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm của hội viên, phụ nữ, các cấp Hội Phụ nữ Sư đoàn 316 đã chủ động làm tốt công tác tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh; thường xuyên đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên. 100% chị em yên tâm công tác, luôn xác định tốt nhiệm vụ từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận, thúc đẩy phong trào ngày càng có bước phát triển vững chắc.
Trao đổi với Đại úy QNCN Vũ Thị Bích Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Sư đoàn 316, chúng tôi được biết: Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ của đơn vị luôn bám sát yêu cầu thực tiễn và tình hình, tính chất nhiệm vụ đặc thù. Phong trào thi đua của phụ nữ được triển khai chặt chẽ, sâu rộng. Hình thức tổ chức hoạt động đa dạng, sinh động, linh hoạt với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp, trong đó tập trung xây dựng tổ chức hội phụ nữ các cấp vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.
Điểm nổi bật của phong trào phụ nữ ở Sư đoàn 316 là các cấp hội đã thực hiện có hiệu quả và thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong các cấp Hội đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng hành động, bồi dưỡng giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, hội viên. Đặc biệt, với việc chú trọng tuyên truyền giáo dục theo chiều sâu, vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ phấn đấu rèn luyện theo phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” một cách tự nguyện, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên. Bên cạnh đó, các cấp hội chú trọng trong việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình phụ nữ, mô hình hoạt động tiêu biểu trong các lĩnh vực, nhất là trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh…
Các cấp Hội Phụ nữ Sư đoàn 316 cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ; thường xuyên xây dựng, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của 4/4 tổ chức hội; đồng thời động viên chị em tích cực, chủ động học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng công tác; đẩy mạnh các hoạt động kết nghĩa, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ năng giữa hội phụ nữ cơ sở trong đơn vị với hội phụ nữ địa phương.
Cùng với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tổ chức hội và đội ngũ cán bộ, hội viên, phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chị em tích cực học tập, rèn luyện, chủ động sắp xếp công việc, tháo gỡ khó khăn, thi đua phấn đấu vừa khẳng định được vai trò, vị trí của người phụ nữ với việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, vừa thực hiện tốt thiên chức của mình trong gia đình.
MINH CHÂU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.